Economia 11/07/2022

El fons de l'habitatge podrà tenir finançament de tercers

Govern ratifica que destinarà 19 milions d'euros a comprar o a llogar pisos buits per arrendar-los a preu assequible

ARA Andorra
2 min
Pisos d'Andorra la Vella.

Andorra la VellaEl ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, han presentat aquest dilluns el Reglament que defineix el règim jurídic aplicable al Fons d’Habitatge de l’Institut Nacional de l’Habitatge (INH). Els dos ministres han emfatitzat que el fons és independent de la nova línia d’actuació en matèria d’habitatge del Govern, que compta amb la reserva d’onze milions d’euros per a la compra d’habitatges buits per destinar-los al lloguer a preu assequible i de vuit milions d’euros per llogar pisos per destinar-los al mercat de lloguer a preu assequible. Es tracten, han detallat, de dues línies d’actuació paral·leles, si bé en un futur podrien arribar a convergir.

Per desenvolupar la seva activitat, s’estableix que la gestió del patrimoni del Fons d’Habitatge s’ha de dur a terme d’acord amb els principis de gestió eficient i rendibilitat, tenint en consideració les necessitats de cobertura de les obligacions financeres futures. Per tant, la política d’inversió del Fons d’Habitatge s’ha de regir pels fonaments de responsabilitat, transparència, liquiditat, seguretat i eficiència. De fet, el fons ha de publicar anualment un informe de l’alineació de les activitats desenvolupades amb la política d’inversió.

En relació amb el finançament, al text s’estipula que per facilitar la seva gestió i el procés d’inversió, així com per atendre necessitats de tresoreria, el fons pot sol·licitar i obtenir finançament de tercers. Els límits d’endeutament s’han de determinar en els estatuts del mateix fons. En paral·lel, són els que determinen el seu capital social. Les aportacions a aquest capital social poden ser dineràries i no dineràries. Quant a les accions, els estatuts poden preveure diferents classes i els drets que hi són inherents. A hores d’ara, ha indicat Jover, es preveuen accions amb drets polítics, amb drets econòmics i amb drets polítics i econòmics. En tot cas, la inversió dins del fons mitjançant aportacions dineràries o no dineràries està oberta únicament al sector públic. A tall d’exemple, el sector privat hi podrà participar a través de convenis de cessió d’habitatge que gestionaria el fons.

stats