Economia 15/07/2021

Increment dels visitants al mes de juny

L'entrada de vehicles també ha augmentat un 14,3%

ANA
2 min
Turistes a l'avinguda Meritxell

Andorra la VellaEl mes de juny han entrat al país un total de 526.897 visitants, dels quals 400.549 són excursionistes (76%) mentre que 126.348 són turistes (24%). Respecte al mes de juny de l'any passat, el nombre de visitants ha augmentat un 4,8%. Els turistes han crescut un 169,1%, propiciat per l'augment dels espanyols, que aquest any no han tingut limitacions per accedir al país. Pel que fa als excursionistes ha davallat un 12,1%, a causa de la davallada dels francesos. Per país de residència, els visitants espanyols presenten una variació positiva d'un 94,4%, seguit pels visitants d'altres procedències amb una variació positiva d'un 51,9% mentre que els visitants francesos presenten una disminució d'un 34,5%.

Segons les dades fetes públiques pel departament d'Estadística, des d'inici d'any, les dades acumulades s'han vist afectades per a les restriccions epidemiològiques causades per la Covid-19. Els visitants presenten una davallada d'un 31,3%, tant els turistes com els excursionistes davallen un 55,7% i un 13,8%, respectivament amb relació al mateix període de l'any anterior. Pel que fa als excursionistes des d'inici d'any els d'altres procedències augmenten en un 67,7%, al contrari tant els excursionistes espanyols com els francesos presenten una disminució d'un 22,9% i d'un 11,8% respectivament, amb relació al mateix període de l'any anterior.

Pel que fa a les dades acumulades durant els darrers dotze mesos, els visitants han disminuït un 33,2%. Quant als turistes, disminueixen un 47,1%, els excursionistes han disminuït igualment amb un 24,8% amb relació al mateix període de l'any anterior.

Cal destacar, d'altra banda, que al mes de juny un 48,5% dels visitants va venir en família; un 28,1% en parella i un 16,9% amb amics, seguint la tendència del mateix mes de l'any anterior. Un 64% va manifestar que venia al país per fer compres i cal subratllar el percentatge de turistes que manifesten haver vingut per la natura (41%).

La pernoctació mitjana s'ha situat en 2,4 nits i el 74% ha estat en un hotel, aparthotel o apartament turístic.

Entrada de vehicles

D'altra banda, Estadística també ha fet públic aquest dijous que el nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de juny ha estat de 272.087, fet que suposa una variació percentual positiva respecte al juny de l'any anterior del 14,3%. El total de turismes presenta un increment del 13,9% i el de vehicles pesants del 32,1%.

Els turismes provinents d'Espanya han tingut una variació percentual positiva del 61,7% mentre que, per als provinents de França, la variació ha estat d'un -33,9%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del 41,8% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la frontera francoandorrana, la variació ha estat negativa del 19,8%.

De gener a juny, i respecte al mateix període del 2020, s'ha produït un increment del 5,7% en el nombre de vehicles, amb un augment del 13,9% dels provinents d'Espanya i un decrement de l'11,3% dels de França.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers dotze mesos ha estat de 2.986.682, fet que representa una variació negativa del 14,8% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 3.504.347 vehicles. Els que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 268.123 unitats, un 11,7% respecte al mateix període de l'any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un 20,5% (249.542 unitats menys).

stats