Economia 26/04/2022

MoraBanc assoleix un benefici de 34,5 milions d’euros el 2021

BSABanc contribueix al benefici del grup amb 1 milió d’euros

ANA Economia
3 min
La façana de MoraBanc.

Andorra la VellaMoraBanc ha tancat l’exercici 2021 amb un benefici de 34,5 milions d’euros, un 15% més que el 2020. Als comptes de l'exercici anterior, l’aportació de BSABanc al resultat de MoraBanc ha estat d’un milió d’euros. L'any coincideix amb el tancament del pla estratègic 2019-2021, amb els objectius superats. El balanç de l’exercici 2021 és molt positiu, així com ho ha estat l’execució del pla 2019-2021.

El benefici de MoraBanc ha passat dels 24 milions d’euros a l’inici del pla el gener del 2019 als 34,5 milions a tancament del 2021. És un resultat per sobre de les previsions i MoraBanc passa a liderar els beneficis de la banca andorrana. Gràcies a un model de negoci consolidat i sostenible, MoraBanc ja encadena 5 anys de resultats creixents.

Els recursos gestionats (AUM) de MoraBanc segueixen també una línia ascendent, tancant el 2021 amb 9.296,7 milions, un 17% més que el 2020, amb un increment generat per MoraBanc a Andorra de 698 milions d’euros. En els darrers 3 anys del pla, MoraBanc ha crescut un 42% en AUM. D’aquesta manera, la quota de mercat de MoraBanc del volum de negoci d’Andorra, entre el gener del 2019 i el desembre del 2021 ha crescut del 22,4% al 27,4%, gràcies a un manera de fer banca adaptada a les necessitats dels clients.

La inversió creditícia de MoraBanc, centrada en la concessió de préstecs i crèdits a empreses i famílies, ha crescut un 5% respecte al 2020, per arribar a un volum total de 1.232 milions d’euros. Aquest creixement ha anat plegat d’una millora de la qualitat creditícia, ja que la ràtio de morositat és del 2,9% i la ràtio de cobertura del 91,50%. En la durada del pla estratègic, la cartera ha crescut un 16%.

En els darrers 3 anys, MoraBanc ha estat capaç de millorar la recurrència dels ingressos i controlar les despeses per assolir a tancament del 2021 una ràtio d’eficiència del 57,1%, millor que del conjunt de bancs europeus que se situen en 64,29%. L’evolució de l’eficiència ha estat molt positiva per preparar l’entitat per al creixement i per disposar d’una estructura més resilient i capaç de fer front als nous reptes.

Les ràtios clau acrediten la fortalesa del balanç. La solvència de MoraBanc ha estat a tancament del 2021 del 18,4% (CET1 fully-loaded); la liquiditat LCR valor mitjà ha tancat amb una ràtio de 307,20%, molt per sobre del mínim requerit del 100%; i la rendibilitat financera mesurada amb el ROE s’ha incrementat també fins al 10,09%. Les ràtios de MoraBanc es troben per sobre de la mitjana dels bancs andorrans i dels bancs europeus.

Finalment, les filials internacionals, Boreal Capital Management a Zuric i Miami, i MoraWealth a Barcelona, han contribuït plenament en la consecució del pla estratègic. Boreal ha aportat 1,5 milions d’euros al benefici i 629 milions d’euros al total de recursos gestionats. En els darrers 3 exercicis, els recursos de clients de Boreal han crescut un 69% i representen el 35% del total de MoraBanc.

Participació de BSABanc als resultats de MoraBanc

En aquests tres anys s’han assolit tots els objectius marcats al pla estratègic, així com, a finals del 2021, l’adquisició del 50,97% de la participació de Banc Sabadell a BancSabadell d’Andorra (avui BSABanc). La consolidació de BSABanc al grup MoraBanc per a l’exercici 2021 ha suposat els resultats globals següents: Benefici: BSABanc ha aportat 1.016,7 milers d’euros al grup MoraBanc, és a dir un 3% del benefici total. Recursos de clients: s’han consolidat 1.960,7 milions d’euros de recursos de clients provinents de BSABanc al balanç de MoraBanc, per presentar un volum total d’11.257,4 milions. Inversió creditícia: la contribució de BSABanc de 418 milions d’euros en crèdits i préstecs a clients ha consolidat la dada total del grup MoraBanc en 1.650 milions d’euros.

Durant el 2022 seguirà la integració de BSABanc al grup MoraBanc, fet que ha de permetre reforçar encara més la posició del grup a Andorra i iniciar, sobre aquestes bones bases aconseguides, el creixement per als pròxims anys. El nou pla estratègic que s’ha iniciat aquest 2022 i que finalitzarà el 2024 té més fites ambicioses i il·lusionants com la millora constant del servei al client, una forta inversió en digitalització i la consolidació dels mercats internacionals.

stats