Pla Renova

Fins a un 15% més de sol·licituds al programa Renova

L'executiu ha rebut 129 peticions i ja s'ha assolit el 60% del pressupost disponible

Bonificacions del 10% en les reformes d'habitatges destinats al lloguer

Altra de les novetats del programa Renova d'aquest any és la promoció de la qualificació de la certificació energètica

El programa Renova rep 90 sol·licituds d'ajuda, una xifra per sobre de la mitjana

Tot i que la convocatòria s'ha obert a llogaters no hi ha hagut cap demanda d'aquest col·lectiu

El programa Renova té un impacte de més de 52 milions en el teixit empresarial

Els canvis en les ajudes per a la fotovoltaica han fet multiplicar per dos la producció

Més reformes integrals en la nova convocatòria del programa Renova

La instal·lació de plaques fotovoltaiques també està sent favorable i la potència instal·lada pot arribar en només un any a la que es va aconseguir entre el 2013 i el 2017

El Renova subvenciona el 40% de la instal·lació de plaques fotovoltaiques

L'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic presenta les novetats del programa als actors interessats

L'executiu adjudica la darrera fase de l'eixample de la CG3 per 1,4 milions d'euros

El programa Renova rep 241 sol·licituds el 2017 i arriba a les 1.000 des de la seva creació