Roser Suñé

Valoracions al discurs institucional de Roser Suñé

Tots els presidents dels grups parlamentaris amb representació en el Consell General han valorat el discurs de la síndica general

Roser Suñé demana "trobar solucions a l'habitatge i a l'establiment d'un salari mínim"

El discurs institucional de la síndica general aglutina tota la classe política d'Andorra a la Casa de la Vall

"Hem de donar resposta als grans temes que preocupen els ciutadans"

La síndica general afirma que "hi ha tres pactes d'Estat que el cap de Govern ha comentat moltes vegades que són eines que hauríem estar d'acord tots per fer-les avançar"

Estrènyer vincles

El diàleg amb els ciutadans ha de ser permanent i en igualtat de condicions, és a dir, compartint la mateixa informació

Visita de les síndiques al copríncep episcopal

La trobada forma part de les relacions institucionals habituals entre Vives i el Consell General