Els estats poden fer fallida

La cancellera Angela Merkel va dir fa uns mesos que l'afirmació segons la qual un estat no pot fer fallida pot ser qüestionable. Els estats, al llarg dels segles, han fet fallida en moltes ocasions. Els economistes Carmen Reinhart i Kenneth Rogoff han demostrat que les fallides han estat, de fet, una pràctica freqüent. Només Grècia, des del 1800 fins poc després de la Segona Guerra Mundial, contreia impagaments de manera contínua. Però també hi ha hagut impagaments a França, Espanya, Portugal i Prússia. Tot això és cert, però també ho és que la Comissió Europea ha de ser responsable i sembla que no ho és posar en dubte el deute sobirà que la banca ha adquirit per calmar la situació. La cimera de la Unió Europea d'aquest cap de setmana hauria de passar de manera definitiva de les paraules als fets. I buscar solucions reals per al sistema financer.