LIBERALITZACIÓ TOTAL?

El principal problema del sector elèctric, el dèficit de tarifa, es va originar en temps del govern Aznar perquè, contràriament al que deia el credo neoliberal, es va veure que liberalitzar el mercat suposava apujar el preu de l'electricitat, i per no malmetre la imatge liberalitzadora es van ajornar aquests pagaments. La darrera reforma, que no fa altra cosa que posar impostos específics al sector que acabarem pagant els consumidors, és un pedaç més que no solucionarà cap dels problemes. Ara el ministre Soria diu que vol fer una reforma a fons que suposi la verdadera liberalització, expulsant cap al mercat els 20 milions de consumidors que prefereixen seguir amb tarifes regulades. Veurem si s'atreveixen a traslladar a la ciutadania les conseqüències de liberalitzar totalment un servei bàsic i d'interès general.