Reclamacions de milers d'euros d'Escaldes i d'Andorra la Vella per infraccions de circulació

El comú de la capital publica una llista amb prop de 500 de persones amb multes que sumen més de 14.000 euros, i l'escaldenc una amb prop de 600, on reclama gairebé 39.900 euros

El comú d'Andorra la Vella, a través del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, ha fet pública una llista on hi figuren més de 500 persones que han comès infraccions en matèria de circulació durant el 2017, i que no han pogut ser localitzades. El total reclamat per la corporació ascendeix als 14.277 euros i les multes van dels sis als 60 euros, en funció de si són infraccions relacionades amb la zona blava i verda de la parròquia (les d'import més baix) o si són infraccions de circulació. També al BOPA surten publicades reclamacions per part de la policia i dels comuns de la Massana i d'Escaldes, també en relació a la vulneració de les normes de circulació. El comú escaldenc reclama més de 39.800 euros.

Tal com consta a l'edicte publicat al BOPA i signat pel comú d'Andorra la Vella, la llista amb els infractors es fa pública davant la impossibilitat de procedir a la notificació personal d'aquestes infraccions a Codi de Circulació i a les normes comunals que regulen les zones d'estacionament limitat. Aquestes persones tenen deu dies hàbils a partir d'aquest dijous per pagar la sanció, amb una reducció del 50% de l'import. Si no ho fan o no presenten al·legacions i transcorregut el termini de pagament d'un mes, es procedirà a la seva execució forçosa aplicant un recàrrec del 15% els tres mesos següents, i del 25% a partir del quart mes.

Pel mateix motiu i també a través del BOPA, el comú de la Massana ha publicat un edicte amb gairebé 200 persones que han comès infraccions de circulació. En aquest cas la quantia total ascendeix fins als 8.328 euros, i hi ha multes que arriben fins als 300. La corporació massanenca també ha publicat un edicte amb sancions ja fermes relacionades amb circulació per a prop de 300 persones, que sumen 12.421 euros.

Així mateix, qui fa una reclamació total més important en import és el comú d'Escaldes-Engordany, que ha emès un edicte per notificar a les persones que es relacionen, l'obertura d'expedients sancionadors per presumpta infracció a les normes d'estacionament i circulació. Són més de 600 persones que sumen un total de 39.894 euros en infraccions. S'emplearà l'execució forçosa en cas que durant el proper mes les persones que figuren a la llista no paguen la multa corresponent o presenten al·legacions.

Finalment, també ha fet pública una llista amb persones físiques i jurídiques que han comès infraccions, en aquest cas excés de velocitat permesa i constatada per un radar, el Departament de Policia. Si les persones afectades no fan el pagament ni presenten al·legacions els propers dies, es procedirà per la via executiva. En tota a l'edicte hi consten 173 persones i l'import reclamat ascendeix als 6.130 euros. Van cometre les infraccions durant el primer trimestre del 2018.