Publicitat
Publicitat

Augmenten els assalariats al febrer

El nombre total d’assalariats del febrer del 2015 és de 37.502 persones, és a dir, un 1,5% més que al 2014

El nombre total d’assalariats del febrer del 2015 és de 37.502 persones, el que suposa un increment de l'1,5% respecte al mateix mes del 2014, quan se'n van registrar 36.930. Així ho ha publicat aquest dijous el Departament d'Estadística en na nota en què posa en relleu que la mitjana d’assalariats d’acord amb les dades dels últims dotze mesos és de 35.430, amb una variació positiva de l'1,1%.

Al febrer els sectors que han registrat un augment del nombre d'assalariats són sistema financer (9,6%), activitats immobiliàries i serveis empresarials (8,8%), venda i reparació de vehicles de motor, (4,8%), així com activitats sanitàries i veterinàries, serveis socials, (3,5%). En canvi, els que han registrat una davallada han estat producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua (4,7%), llars que ocupen personal domèstic (3,1%), hoteleria (2,8%) i transports i comunicacions (1,7%). D'altra banda, la mitjana d’assalariats dels últims dotze mesos és de 35.430, amb una variació positiva de l'1,1% respecte a les dades del període anterior.

Pel que fa a la massa salarial, al febrer s'ha situat en els 71,36 milions d’euros, que es tradueix en un augment del 0,2% respecte al mateix mes del 2014. En aquest sentit, s'han registrat variacions negatives als sectors de sistema financer (7,9%), i producció i distribució d'energia elèctrica, gas i aigua (5,3%). En canvi, els sectors que augmenten són activitats immobiliàries i serveis empresarials (7,8%) i altres activitats socials i serveis personals, (5,3%). D'altra banda, les dades dels dotze últims mesos, indiquen que la mitjana mensual de la massa salarial és de 72,59 milions d’euros, és a dir, un 3,9% més que al febrer del 2014.

Per últim, el salari mitjà total declarat a la CASS, per al febrer del 2015 és de 1.902,70 euros, que representa un 1,3% menys que al mateix mes del 2014. Aquesta reducció és conseqüència, principalment, de la variació negativa del sector sistema financer, que ha reduït el seu salari mitjà en un 15,9%. Per contra, presenten una variació anual positiva els sectors altres activitats socials i serveis personals (2,4%), i hoteleria (2,3%). D’acord amb les dades dels dotze últims mesos, el salari mitjà s’ha situat en els 2.048,86 euros, és a dir, un 2,8% més que al mateix període de l’any anterior en què es va situar en els 1.993,40 euros.