Economia 30/11/2017

La contractació de temporers augmenta un 20,6%

Fins al 24 de novembre, el consum global de les quotes de temporada és del 33,8% i s’han concedit 653 permisos de treball temporal per a comunitaris i 627 per a extracomunitaris

Ana
2 min
Hi ha hagut 1.280 autoritzacions acordades. /  C. G. (ANA)

Andorra la VellaEl passat 25 d’octubre el Govern va aprovar sis reglaments de quota especial d’autoritzacions temporals per a activitats de temporada d’hivern. Així, segons les dades facilitades pel departament d'Estadística aquest dijous, el 24 de novembre el consum global de les quotes de temporada és del 33,8% i de les places de personal d’extracomunitari se n'ha utilitzat al 42,2%. S’han concedit 653 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 627 per a extracomunitari. Destaca el sector de l'hoteleria, mentre que les quotes de les quals s’ha fet menys ús són la de comerç al detall i a d’agències de viatges, per a les quals, el 24 de novembre d'enguany, s’han acordat 6 i 9 autoritzacions, respectivament.

En general, el nombre de contractacions de temporers s’ha incrementat un 20,6% en comparació amb el mateix període de l’any passat i la dinàmica de les contractacions el 24 de novembre se situa, en comparació amb la mateixa data de l’any anterior, en un 66,8% més del consum de les quotes d’extracomunitaris i en un 4,7% menys del consum de les quotes per a comunitaris.

L’evolució de les autoritzacions inicials dels decrets de quota presenta un creixement del 15,4% en comparació de la temporada anterior. La quota de les autoritzacions inicials per als extracomunitaris presenta una evolució positiva del 27,6%, així com la dels comunitaris, amb un 8,7%. Així mateix, les dades mostren que el sector d'hoteleria d’extracomunitaris presenta una evolució positiva del 39,3% en comparació amb la darrera temporada, i la quota d’autoritzacions inicials del sector del comerç, presenta un augment significatiu per les dificultats creixents per contractar treballadors d’aquest sector, en general, a causa del descens constant de persones en recerca d’un lloc de treball inscrites al Servei d’Ocupació.

Aquesta temporada 2017-2018 s’ha creat una quota nova relacionada amb les empreses de neteja de roba motivat, per una banda a l’augment de l’activitat productiva que experimenta aquest sector durant la temporada d’hivern i, per l’altra, la disminució significativa del nombre de persones inscrites al Servei d’Ocupació en recerca de feina.

S’observa també com les autoritzacions acordades per a treballadors comunitaris han disminuït per aquesta última temporada en un 1,2%. En canvi, pel que fa a les autoritzacions d’extracomunitaris han augmentat notablement, amb un 38,6% més. Pel que fa al global d’autoritzacions acordades, s’ha incrementat aquesta última temporada (2015-2016), amb un 12,3% respecte de l’anterior.

El grup de treballadors més important, amb un 45,6% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis, com ara cambrers de restaurants i dependents. Seguidament, es troba el grup de treballadors no qualificats, que representa el 32,2% sobre el total i que inclou els cambrers d’habitacions, els ajudants de cuina i els agents d’explotació de teleesquí.

stats