vot per correu

Correus habilita la sol·licitud telemàtica del vot per correu per als residents bascos i gallecs

Les eleccions autonòmiques d'aquests territoris tindran lloc el 12 de juliol

Menys pressió i més llibertat per votar

La Batllia no donarà dades parcials ni farà valoracions sobre com està anant el vot judicial