vot secret

L'efecte pervers de les donacions als partits polítics

Totes les persones que fan aportacions veuen publicats els seus noms al BOPA, a ulls de tota la població