OCUPACIÓ

El nombre real de joves aturats és el 20% del total

Un informe europeu revela que a la majoria de joves, sobretot estudiants, no se'ls compta quan es calcula l'atur

El drama de l'atur a Espanya és poc qüestionable quan fa temps que s'ha batut el rècord històric -actualment ja està per sobre del 27%- i quan el govern central ha reconegut que s'arribarà al 2016 amb més desocupats dels que hi havia a l'inici de l'actual legislatura. Hi ha una dada que esfereeix especialment l'opinió pública, que és l'atur juvenil, que al tancament del 2012 es trobava en el 53%. De tota manera, aquesta dada pot ser lleugerament enganyosa, ja que la majoria de joves en edat de treballar no computen com a població activa, principalment perquè encara estan estudiant.

Si s'agafa el total de població jove (entre 16 i 24 anys), el nombre d'aturats és del 20,6% a Espanya, segons dades publicades ahir per Eurostat, l'oficina d'estadística europea. Evidentment, les dades globals d'atur també baixarien si en comptes de fixar-nos en la població activa, comparéssim el nombre de desocupats (6,2 milions) amb el conjunt de la població (46,7 milions). Llavors l'atur seria del 13%.

Però la diferència és que, en aquest últim cas, la població inactiva ho és principalment perquè no està en edat de treballar, és a dir, perquè té menys de 16 o més de 65 anys. En canvi, entre els joves, la majoria de població inactiva ho és perquè es dedica a estudiar, com explica Eurostat en l'informe publicat ahir. De fet, "en els últims anys la taxa d'escolarització entre els joves ha augmentat", segons les estimacions de Josep Oliver, economista expert en el mercat de treball. Oliver afirma que en comptes d'abandonar l'escola, molts joves han optat per mantenir els estudis davant la delicada situació del mercat laboral. Això s'ha traduït en una reducció de la població activa d'aquesta franja d'edat, tant per aquest motiu com per l'augment en el nombre de joves que han emigrat per provar fortuna en un altre país.

Als 16 anys, només una minoria de joves de l'Estat (menys del 5%) participa en el mercat de treball. Però la xifra s'eleva progressivament fins que, als 24 anys, el 80% dels joves ja formen part de la població activa. En concret, dels 4,5 milions de joves que hi ha a actualment a l'Estat, un 61,2% són inactius i, directament, no formen part del mercat de treball. El 38,8% restant sí que són població activa. Però el seu pes en el total del mercat de treball és limitat: dels 16,6 milions de població activa d'Espanya, només un 10% són joves d'entre 16 i 24 anys.

Segons les dades d'Eurostat, per tant, mentre que la taxa d'atur juvenil (nombre d'aturats sobre el total de treballadors joves) és del 53,2%, la ràtio d'atur (nombre d'aturats sobre el total de ciutadans joves) baixa fins al 20,6%.

En qualsevol cas, la xifra espanyola no deixa de ser preocupant si es compara amb la resta d'Europa, ja que duplica la mitjana del continent. Mentre que en els últims mesos Espanya ha cedit a Grècia el dubtós honor de ser el país amb més taxa d'atur juvenil (al país hel·lènic se supera el 55%), l'Estat encara conserva el rècord absolut en ràtio d'atur.

Rècord europeu

Espanya té una ràtio d'atur gairebé cinc punts més alta que el 16,1% de Grècia, el segon pitjor d'aquest rànquing. Els següents països de la llista són els sospitosos habituals: països perifèrics com Portugal (14,3%) i Irlanda (12,3%). A l'altre extrem, com també és costum, s'hi troba Alemanya, amb una taxa d'atur juvenil de només el 8,1% i una ràtio del 4,1%. A Europa, la mitjana és d'un 23% i d'un 9,7%, respectivament.

Segons Eurostat, només un de cada deu joves espanyols simultaniegen els estudis amb la feina, una xifra similar a la de llocs com França i que supera la d'altres com Bèlgica o Itàlia. La dada, però, queda molt lluny d'Holanda, on la meitat dels joves tenen al mateix temps una ocupació laboral.