Influència soterrada

Hi ha artistes que han marcat la seva època amb una empremta molt superior a la seva fama. És el cas de Richard Hamilton, aclamat com el pare del pop art i, segons escrivia ahir Jonathan Jones a la web de The Guardian , "l'artista britànic més influent del segle XX". Hamilton, que com el seu estimat Duchamp passava llargues temporades a Cadaqués, va ser un artista intel·lectual, compromès amb el seu temps, que va entendre ràpidament que l'art ja no és sols una qüestió estètica sinó una manera de mirar el món i la vida. Quan el 2003 li van fer una gran retrospectiva al Macba m'explicava que es reconeixia com un outsider , sempre a contracorrent. Senzill, amable, semblava no ser conscient de la influència soterrada que tant la seva obra com la seva actitud havien tingut sobre les generacions posteriors.