Reptes i oportunitats

Les universitats catalanes hauran de fer front a molts reptes. D'una banda, han de millorar la seva excel·lència per situar-se en un món global cada cop més competitiu també en el camp del coneixement. I sense perdre de vista les necessitats concretes d'una societat que demana professionals per a les exigències d'un mercat de treball local. Tot això ho hauran de fer en el context d'una crisi econòmica profunda que sens dubte els farà minvar recursos. La situació és crítica, però també pot ser l'oportunitat d'accelerar reformes necessàries per modernitzar la seva gestió i canviar velles estructures. És molt possible que sobrin professors funcionaris d'esperit i, en canvi, falti saba nova. Les retallades no poden recaure només en els mal pagats docents joves i motivats. Però tampoc ens podem permetre prescindir de la professionalitat dels savis.