Plurals en la diferència

Que les escoles diferenciades siguin concertades no és cap “anomalia” sinó un dret de les famílies

Les escoles diferenciades hem estat novament notícia. El fet que una formació política hagi exigit que es retiri el concert a les nostres escoles com a condició indispensable per a la investidura del president de la Generalitat n’ha estat la causa. Sorprèn la importància estratègica que ens atribueixen a l’hora de definir la proposta política que ha d’aconseguir tirar endavant la Catalunya dels propers anys. I el més preocupant és que aquesta proposta sembla que no respon únicament al model d’organització escolar sinó als valors cristians de les nostres escoles. Aquest país, tal com recull la legalitat vigent, és aconfessional i amb una realitat social plural, on tenen cabuda totes les creences que respectin la nostra societat democràtica.

La Institució Familiar d’Educació és un grup educatiu format per nou escoles a Catalunya que atenen diàriament més de vuit mil alumnes i per les quals han passat vint-i-dos mil alumnes, que treballen dia a dia amb el conjunt dels ciutadans per fer una societat més justa. La nostra proposta educativa es fonamenta en l’acompanyament a les famílies i l’atenció personalitzada per treure el millor de cada un dels alumnes.

A Catalunya l’educació diferenciada és molt minoritària, però aquest model és present a la majoria de països occidentals, com França, Alemanya, Anglaterra, Islàndia o el Japó, entre d’altres. La finalitat última d’aquesta opció és assolir una igualtat d’oportunitats real dels alumnes, sense limitar les seves capacitats ni condicionar les opcions de futur de nois i noies. Un bon exemple és el percentatge de noies que es decanten per opcions postobligatòries tradicionalment considerades masculines, com les ciències exactes, la informàtica o les enginyeries. En els darrers cursos aquest percentatge supera el 20%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya, i en el cas dels nois hi ha una demanda similar d’estudis amb poca presència masculina, com els vinculats amb les humanitats, la pedagogia o les ciències de la salut.

Aquí l’educació diferenciada és molt minoritària, però el model és present a la majoria de països occidentals

Que aquestes escoles siguin concertades no és cap “anomalia” sinó un dret de les famílies que defensarem amb fermesa. Sempre hem complert els requisits necessaris i ho continuarem fent. Com és ben sabut, el concert econòmic atén principalment els sous de professors i professores, que cobren directament sense que el titular de les escoles hi intervingui. La Institució és una entitat sense ànim de lucre on sempre hem fet tot el possible per garantir l’accés en igualtat de condicions a totes aquelles famílies -plurals i diverses- que ho desitgin, independentment de les seves circumstàncies socioeconòmiques. Per tant, la retirada del concert penalitzaria injustament totes aquestes famílies que han exercit lliurement el seu dret a decidir l’escola dels seus fills.

Coincidim a reivindicar un increment dels recursos econòmics que es dediquen a l’educació, en un percentatge similar als països del nostre entorn, i aplicar mesures legislatives que en garanteixin l’equitat i la gratuïtat real, sense caure en discursos demagògics que generen confrontació social i no aporten solucions.

Davant de la visió reduccionista i excloent d’aquells que reivindiquen una xarxa educativa única, pública i laica, nosaltres defensem una escola plural, d’iniciativa pública i social -totes dues de gran qualitat-, en què la diversitat d’opcions i propostes escolars enriqueixi el nostre sistema educatiu i permeti a les famílies triar l’educació que desitgin.

El grau de maduresa d’una societat democràtica es mesura, entre altres coses, per la capacitat dels seus ciutadans d’exercir realment les seves llibertats fonamentals, i l’educació n’és una. No hi ha llibertat sense pluralitat d’opcions.