Publicitat
Publicitat

Administració Política

Les dades mostren, encara, una relació molt estreta entre el món de l'administració pública i el de la política. Bona part dels polítics provenen del funcionariat i, alhora, gairebé tots els càrrecs directius de l'administració depenen de nomenaments polítics. Tenir relació amb la política resulta, doncs, molt atractiu per als funcionaris: d'una banda, és l'única estratègia que els permet assolir posicions directives dins de l'administració i, de l'altra, compten amb una atractiva xarxa de protecció per a les seves aventures polítiques: un lloc de treball garantit els espera a la tornada. Aquesta relació, que no ha impedit que bona part de les retallades hagi recaigut sobre els treballadors públics, és probablement més nociva per a l'administració que per a la política, ja que en dificulta la imparcialitat i la professionalització.

RE