Un esforç per creure en la globalització

Una de les conseqüències de la crisi econòmica podria ser el retorn al proteccionisme, amb un replegament de posicions esperant sortides individuals. Els principals governants s'han afanyat a dir que aquesta reacció seria molt negativa i que ens faria retrocedir en el temps, sense aconseguir cap benefici per als ciutadans.

És veritat que s'hauria d'evitar la resposta proteccionista. Però per creure de nou en el procés de la globalització, que s'ha intensificat durant l'última dècada, caldrien alguns canvis importants. Perquè si hi ha hagut una globalització real, aquesta ha estat la que ha permès al món financer fer tot tipus d'operacions sense límit. Diferents experts, provinents d'ideologies diferents, recomanen la creació d'una taxa per als fluxos financers. És la mínima mesura que els mateixos interessats haurien d'assumir perquè la ciutadania mundial cregui, encara avui dia, que la globalització paga la pena i s'hi sumi amb convicció i responsabilitat.