Publicitat
Publicitat

Possibles tuits d'en Ratzinger

"Sou semblants a sepulcres blanquejats, que per fora semblen brillants als homes, però realment, a dins, són plens dels ossos dels morts"; "Pare, perdona'ls perquè no saben què fan"; "Qui estigui lliure de pecat, que tiri la primera pedra"; "Aixeca't i camina"; "Feliços els humils, perquè ells posseiran la Terra"; "Si algú et pega a la galta dreta, para-li també l'altra"; "Estimeu els vostres enemics, pregueu pels qui us persegueixen"; "La llum del cos és l'ull. Per tant, si el teu ull és bo, tot el teu cos quedarà il·luminat"; "Ningú no pot servir dos senyors, perquè si estima l'un, avorrirà l'altre: no podeu servir alhora Déu i els diners"; "No jutgeu, i no sereu jutjats"; "Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin"; "Guardeu-vos dels falsos profetes, que vénen a vosaltres disfressats d'ovelles, però que per dintre són llops rapaços"; "Tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat al foc. Així doncs, pels seus fruits els coneixereu"; "Deixa que els morts enterrin els seus morts"; "Per què sou tan covards, homes de poca fe?"; "No he vingut a cridar els justos, sinó els pecadors"; "El vi nou s'ha de posar en bótes noves, i així es conserven les bótes i el vi"; "Sigueu astuts com les serps i innocents com els coloms"; "No he vingut a portar la pau, sinó l'espasa"; "Qui haurà guanyat la seva vida, la perdrà, però qui l'hagi perdut per causa meva, la trobarà"; "Cria d'escurçons! Com podeu dir coses bones, vosaltres que sou dolents?"; "Qui tingui orelles, que escolti"; "No compreneu que tot allò que entra per la boca passa al ventre i és tret fora del cos?"; "Aquest és l'anyell de Déu, que lleva el pecat del món"; "Si sabessis quin és el do de Déu, i qui és que et demana aigua, tu n'hi hauries demanat a ell, i ell t'hauria donat aigua viva"; "No mataràs, no cometràs adulteri, no robaràs, no posaràs fals testimoni, honra ton pare i ta mare"; "Deixeu els infants i no els impediu de venir a mi, perquè el regne del cels els dels qui són com ells"; "Estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat"; "Doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu, el que és de Déu".

Tots aquests són missatges extrets dels Evangelis i no n'hi cap que excedeixi una extensió de 140 caràcters (de fet, la majoria en queden lluny), de manera que són perfectament tuitejables. Ho dic per la conyeta marinera que s'ha desencadenat amb la decisió del papa Benet XVI d'obrir un compte de Twitter amb l'objectiu de "difondre el missatge evangèlic" entre els més de 500 milions d'usuaris d'aquesta xarxa social. I per què no? Si Twitter ja fa temps que serveix per donar volada a l'últim pet mental emès pel cervell d'un polític qualsevol o d'un cantant de varietats, quin mal hi ha a utilitzar-lo per difondre frases com aquestes, que tenen un parell de milers d'anys d'antiguitat però que encara fan servei a mitja humanitat? Fins i tot els que no som devots en podem treure algun profit. I que el bou i la mula del pessebre, ara desnonats pel racionalista Ratzinger, tinguin pietat de nosaltres.

Riure, malgrat tot