Misc 28/11/2014

Espai educatiu obligatori

1 min

Tots els temps educatius no tenen la mateixa transcendència en la conformació de la persona. Malgrat que la majoria dels dèficits poden ser posteriorment compensats, els primers anys d’infància són singularment determinants. D’ells depenen aspectes clau del desenvolupament. Per exemple: la construcció del llenguatge i de bona part de les estructures de comprensió, el descobriment del món, l’experiència de sentir-se subjecte separat i diferent, els sentiments i vivències que conformaran el to emocional de la vida. Bona part de tot això no ho pot facilitar ni la millor família. No totes les famílies tenen recursos i possibilitats per fer-ho. Tots els infants tenen dret a les oportunitats educatives (estímuls i experiències) que els permetin desenvolupar-se sense dependre dels recursos, el tarannà i la capacitat educativa de la seva família. L’escola 0-3 no és un espai educatiu opcional. És molt més imprescindible que qualsevol cicle de primària o secundaria. L’única diferència és que són espais educatius flexibles, amb infants i famílies que els fan servir de diferents maneres.

stats