12/12/2019

Urgent i important: invertir en recerca

3 min

Un petit impuls pot marcar la diferència. La part difícil, moltes vegades, és saber on aplicar aquest impuls i amb quina intensitat fer-ho. En el cas de Catalunya, és urgent i important aplicar un nou impuls al seu sistema de recerca. Després explicaré amb quina intensitat.

I és que cada vegada que es discuteixen nous pressupostos d’una administració pública com és la Generalitat es planteja en què cal invertir i on cal incrementar les destinacions pressupostàries. Cal dir que el marge de maniobra sempre és petit, ja que la majoria del pressupost ja està compromès prèviament amb les inversions plurianuals, les nòmines dels funcionaris i treballadors públics, o els increments salarials pactats amb els sindicats. La llista de necessitats és molt gran i acostuma a créixer any rere any, més encara si tenim en compte que des del 2017 no tenim un nou pressupost aprovat.

La discussió política per decidir on es destinen els pocs recursos disponibles pot tenir, per tant, diverses consideracions: decidir el que és més urgent, analitzar el que pot ser més important o optar per allò que es consideri que pot donar més resultats a nivell polític. És evident que aquesta classificació no és excloent. Vull posar sobre la taula, per tant, una necessitat que crec que requereix actuacions urgents per la delicada situació que travessa un dels àmbits que més bons resultats ha donat en els darrers anys, i que és important per l’impacte social i el futur del país. M’estic referint a la recerca.

Els pressupostos destinats a recerca estan congelats des del 2008. Malgrat això, Catalunya s’ha situat com una potència internacional i capdavantera de l’estat espanyol. Els diners invertits han fructificat, però ara, després de tants anys d’aportacions congelades, fa falta una injecció urgent per poder seguir estant en el grup capdavanter a Europa. Parlem ara, sense embuts, de la intensitat de l'impuls extra que necessita la nostra recerca: 30 milions d’euros en inversió. I parlem d'inversió perquè, cal recordar-ho, cada euro invertit en el sistema català de recerca suposa un retorn de quatre euros. És, per tant, important i rendible invertir en recerca, però encara més: depenem del nou coneixement si volem millorar les condicions de vida dels ciutadans. Com afrontarem el canvi climàtic, tindrem energies renovables, millorarem els problemes de salut o causats per l'envelliment de la població? Si el futur és intel·ligència artificial, robòtica, impressió 3D, fotònica, teràpies avançades, regeneració d'òrgans, noves bateries, computació quàntica, aturar l'increment de temperatura del planeta... qui ens donarà les eines perquè Catalunya estigui present en tots aquests canvis socials? De forma cabdal, la recerca.

A nivell polític, cada vegada que al Parlament s’ha presentat l’activitat de recerca i les seves necessitats, tots els partits polítics han manifestat la seva voluntat de suport. A nivell ciutadà, a Catalunya, quan es fa la Marató de TV3, ens impliquem de forma solidària amb exemplaritat. Tenim, tots i cadascun de nosaltres, individualment, molt clar que el càncer, les malalties neurodegeneratives o les malalties rares no tindran solució sense una resposta col·lectiva que impliqui tota la societat catalana i que es vehiculi mitjançant la recerca. I per sumar i respondre a aquests reptes estem disposats a donar els nostres diners. També el president Torra i el vicepresident Aragonès han manifestat públicament el seu suport a la recerca i la seva importància per a aquest país.

Tal com dèiem al principi de l’article, s’estan debatent els nous pressupostos. Els mateixos pressupostos que poden fer visible aquest suport a la recerca i fer guanyar credibilitat política.

En resum, necessitem uns pressupostos que donin un petit impuls a allò que tots considerem que és urgent reforçar i important consolidar: la recerca.

stats