Progressistes-SDP presenta catorze esmenes al pressupost

La rotonda del Punt de Trobada, la desviació de Sant Julià o la promoció cultural i turística, tres dels aspectes en què la formació demana un augment de les partides

El conseller general Víctor Naudi ha presentat catorze esmenes al projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2019, segons informa Progressistes-SDP en un comunicat. Les esmenes del portaveu parlamentari s’adrecen a reforçar el control de les adjudicacions de contractes sense concurrència “per evitar l’arbitrarietat i la discrecionalitat”.

El conseller general també proposa dotar de partida pressupostària l’estudi i construcció d’una rotonda davant del centre comercial Punt de Trobada amb la finalitat “d’evitar les disfuncions circulatòries i d’accés dels clients i del personal, i disminuir el risc d’accidents a la xarxa.”

D’altra banda, el conseller general de Progressistes-SDP proposa augmentar la dotació de la partida pressupostària plurianual per a l’acabament de la desviació de Sant Julià de Lòria. Aquesta esmena es contraposa amb la proposta del Govern de reduir la quantitat destinada a aquells treballs.

L’esmena 6 s’adreça a eliminar les partides pressupostàries previstes pel 2019, 2020 i 2021 en relació al projecte de l’heliport. Víctor Naudi explica en la motivació de l’esmena que “no compartim la proposta d’ubicar un heliport a la zona coneguda com les Tresoles per no reunir les condicions òptimes que ha de regir una infraestructura d’aquest ordre, i per la defensa de la seguretat i la qualitat de vida dels ciutadans que viuen en zones pròximes.”

El portaveu al Consell General de Progressistes-SDP proposa també augmentar la partida pressupostària de promoció i acció cultural “per considerar que no es destinen els mitjans suficients per fomentar les visites als museus del país”.

Així mateix, Naudi demana augmentar la partida pressupostària de promoció turística exterior pel que fa a la subvenció a l’estació de tren Andorra-l’Ospitalet perquè considera que “cal destinar més mitjans per facilitar el transport i la correspondència necessaris per garantir unes freqüències de viatges fins a Andorra.”

En les esmenes que fan referència a FEDA, el conseller general exposa que el Govern “conculca l’ordenament legislatiu” ja que en el Registre de Societats s’ha pogut comprovar que la societat, filial de FEDA, de la qual es pretén fer aprovar el pressupost no estava encara inscrita al Registre de Societats en el moment de presentar-se el projecte de pressupost al Consell General.

  • Etiquetes