Publicitat
Publicitat

Es comença a dotar el nou pla de pensions dels funcionaris

Els treballadors públics han de definir si volen participar en el fons i quin percentatge volen aportar

El secretari d'Estat de Funció Pública, Joan Blasi, ha donat a conèixer aquest dimecres les accions dutes a terme per a l'entrada en vigor de la Llei sobre el pla de pensions de la funció pública. D'una banda, s'ha constituït la comissió de seguiment formada per quatre membres del Govern i vuit representants dels funcionaris, que serà l'encarregada d'aprovar, dins dels propers tres mesos, un reglament que estableixi quina entitat dipositària i gestora es farà càrrec del nou pla de pensions.

Mentre això no s'estableixi, és el Govern l'encarregat de crear i custodiar el fons, i a tal efecte s'ha obert un compte bancari on a partir de la nòmina del mes de juny es dipositaran les aportacions tant dels funcionaris com del Govern. Els diners es mantindran en dipòsits que no suposin cap limitació pel que fa a liquiditat i disponibilitat, ja que serà la comissió de seguiment la que decideixi de quina manera s'inverteixin per obtenir-ne rendiments.

Paral·lelament, el Govern ha tramès un document a tots els funcionaris per tal que determinin si volen participar del fons i quin percentatge d'aportació volen fer. Tal com ha recordat el ministre portaveu, Jordi Cinca, ha recordat que no hi ha cap obligació de participar del fons, i que el Govern igualarà el percentatge aportat fins a un màxim d'un 3%. A més, l'aportació es podrà modificar sempre que el funcionari ho requereixi. En cas que no facin aquesta declaració, inicialment se'ls retindrà l'aportació bàsica del 3%. Cinca ha indicat que s'ha optat per aquest sistema perquè el que es prima és l'opció més favorable per al treballador.

El ministre també ha recordat que tots els drets que els funcionaris han generat fins al 31 de maig es calcularan de manera individualitzada a partir del 15 de juny i que el Govern garantirà aquesta quantitat directament dels pressupostos de l'Estat en el moment de la jubilació. Cinca ha volgut remarcar que l'entrada en vigor d'aquesta llei significa un canvi de model, ja que fins ara el complement de jubilació dels funcionaris el garantia el Govern en la seva totalitat i a partir d'ara es dotarà de les aportacions dels funcionaris i el Govern a parts iguals. Es calcula que amb el nou model, el Govern haurà d'aportar uns 11 milions d'euros anuals.

Finalment, Joan Blasi ha indicat que de gener a maig del 2015 han rebut un total de 18 demandes de prejubilació, 12 d'elles del Cos de Policia. Tenint en compte que durant el mateix període del 2012 ja es van assolir xifres similars, Blasi ha dit que no es poden lligar aquestes demandes al descontentament dels funcionaris arran de l'aprovació de la Llei.

D'altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres que la disponibilitat horària per als representants sindicals continuï sent d’un màxim de 50 hores mensuals. La novetat és que aquest nombre d'hores s'assignarà per cada cos de l'administració, independentment del nombre de sindicats que existeixin en cadascun d'ells.