La Casa de la Muntanya esdevé un espai de recerca

El Mountain Living Lab servirà per a l'educació i la divulgació ambiental

La Casa de la Muntanya és un espai on explicar i experimentar la muntanya d'una manera interactiva i innovadora impulsat pel comú d'Ordino, Actua Innovació i el Cenma, amb l'objectiu de crear un entorn transversal on poder desenvolupar de manera conjunta nous projectes, productes i serveis per donar resposta als reptes actuals i futurs entorn de la muntanya. Aquest nou laboratori de l'àmbit de la muntanya (Mountain Living Lab), que s'ubica a la Casa de la Muntanya d'Ordino, ha estat presentat aquest divendres. De fet, el director d'Actua Innovació, Marc Pons, ha indicat que el projecte no s'havia pogut presentar abans a causa de la Covid-19 i ara s'ha de donar arrencada als principals eixos de treball. Pons ha comentat que l'objectiu de l'espai és que esdevingui un indret d'educació i divulgació ambiental de la muntanya i de promoció interactiva del turisme i de l'esport. En aquest sentit, ha detallat que s'intentaran promoure activitats com poden ser guies turístiques.

A més, Pons ha especificat que el laboratori també està creat per ser un espai per buscar noves formacions. "Ha de ser un punt de trobada entre diferents actors entre el sector públic, privat i acadèmic", ha comentat, a banda de promoure la creació artística amb trobades o exposicions amb la muntanya com a eix. A més, tal com ha reiterat Pons, la Casa de la Muntanya ha de ser un espai de 'coworking' i d'innovació i emprenedoria empresarial perquè sorgeixin nous projectes. "Ha de ser un espai de cooperació i obert a tota la ciutadania perquè qui tingui una idea es pugui intentar catalitzar-la" i poder crear una comunitat al voltant de la muntanya. Així, en aquests moments hi ha tres projectes. El primer es troba al voltant de les competicions esportives en què "els acompanyants dels corredors puguin venir a l'espai a experimentar la competició de forma innovadora", ha indicat Pons. A banda, també ha anunciat que en l'àmbit empresarial s'està treballant amb una empresa d'imatges de satèl·lit i amb Microsoft per tirar endavant un projecte per "dinamitzar l'ecosistema empresarial i innovador de la muntanya".

En aquest sentit, Pons ha indicat que més endavant aniran explicant els projectes i esperen que durant el 2021 es pugui veure l'impacte del laboratori a la comunitat de la muntanya. Per altra banda, també ha explicat que el projecte no està dissenyat com un espai de visita sinó com un espai perquè puguin sorgir nous projectes. Tot i així, "qui vingui ho podrà visitar", ha indicat Pons. L'espai consta de pantalles interactives, de projeccions, d'unes ulleres virtuals i d'una maqueta interactiva.