Els andorrans no confien en els polítics ni en els sindicats

La universitat i la policia són les millors valorades

Segons l'Enquesta Mundial de Valors del 2018, els ciutadans del Principat no confien en els sindicats i els partits polítics. D'entre el total d'enquestats, només un 2,6% tenen confiança plena cap als partits polítics, seguit d'un 20% que assegura tenir-hi bastanta. Pel que fa als sindicats, compten amb la confiança d'un 17,7% de la població. L'església i els bancs han obtingut resultats molt similars entre ells, un 28,4% i un 26,3% respectivament. La universitat i la policia, en canvi, són les que surten més afavorides en l'enquesta. Un 62,1% i un 58,9% respectivament diuen tenir bastanta confiança en les citades organitzacions. Pel que fa als mitjans de comunicació, la televisió compta amb la confiança d'un 34,8% dels enquestats, xifra lleugerament inferior a la de la premsa escrita, que és d'un 36,8%.

Baixa la confiança amb les persones de diferent nacionalitat

En l'àmbit personal, un 98,3% dels enquestats confia amb la seva família, una lleugera pujada respecte a les xifres de l'anterior estudi del 2015, que era d'un 97,5%. Un 87,5% confia en aquelles persones que coneix personalment, en aquest cas, la xifra és inferior a la del 2015, que era d'un 90,3%. Una xifra curiosa recau sobre el nucli veïnal i les persones d'una religió diferent a la dels enquestats, les quals mostren un resultat molt similar en la confiança que aquests reben, essent 63,3% i 56,9% respectivament. En aquest aspecte, el col·lectiu que més grau de confiança ha perdut respecte del 2015, han estat les persones d'una altra nacionalitat, passant d'un 79,6% a un 61,4%. En xifres generals, un 25,5% de la població assegura que es pot confiar en la majoria de les persones, mentre que un 74,4 recalca que s'ha d'anar amb molt de compte.

L'Enquesta Mundial de Valors és un projecte global d'investigació social que explora els valors i opinions de la gent, com aquests canvien amb el temps, i el seu impacte social i polític. Des de 1981 una xarxa mundial de científics socials i politòlegs duen a terme aquesta investigació, fent enquestes nacionals representatives en gairebé 100 països.