Publicitat
Publicitat

La majoria de sancions per incomplir la normativa de riscos laborals són a petites empreses

Durant tot l'any passat es van sancionar a 27 empreses per un import total de 117.639 euros. Aquestes multes són derivades d’incidències relacionades amb els serveis de prevenció aliens (SPA) que tenen contractats

L'Observatori de Riscos Laborals d'Andorra (ORLA) ha detectat que la majoria de sancions per incomplir la normativa de riscos laborals s'han imposat, almenys durant el darrer trimestre del 2014, a petites empreses. Aquestes multes són derivades d’incidències relacionades amb els serveis de prevenció aliens (SPA) que tenen contractats.

D’aquestes empreses sancionades els últims mesos del 2014, tal com ha donat a conèixer l’ORLA a l'ANA, un 70% eren petites i la resta, mitjanes i grans. Les sancions d'aquestes empreses oscil·len en funció de la seva mida i del nombre de treballadors que tenen, però en els casos detectats per l'ORLA, els empresaris sancionats durant aquest període han hagut de fer front a multes de fins a gairebé 6.000 euros.

En termes globals, i tenint en compte les dades de què disposa el Govern de tot el 2014, durant tot l'any passat es van sancionar a 27 empreses per un import total de 117.639 euros.

La normativa obliga a totes les empreses a elaborar i complir un programa per garantir la seguretat i la salut al lloc de treball, i la majoria d'elles acaba optant per contractar una companyia que ofereixi serveis de prevenció aliens (conegut com a SPA), per tal que li desenvolupi. Tot i que la llei que regula aquest aspecte es va aprovar fa prop de set anys, segons l’ORLA fins fa uns mesos el Govern no ha començat a sancionar i ara l’observatori ha pogut constatar que ja s'han imposat les primeres multes a empreses.

Des de l'Observatori han posat de manifest que, tot i que la última responsabilitat sempre és de l'empresari, en moltes ocasions la problemàtica neix del mateix SPA. El motiu és que arran de l'aprovació de la llei es van crear moltes d'aquestes empreses, que hi van veure una bona oportunitat de negoci. Des de l'ORLA, però, han lamentat que, en moltes ocasions, aquestes empreses "no estan preparades per assumir com cal la feina que requereix el sector".

Algunes, fins i tot, han hagut de tancar, en no poder fer front als requeriments fets per part del Departament de Treball, segons han confirmat a l'ANA fonts de l'Observatori. Així doncs, si fa uns anys hi va arribar a haver dotze empreses que s'hi dedicaven, avui en dia només n'hi ha vuit.

El fet que la llei promoguda pel Govern fos "molt poc explícita" en determinats requeriments va propiciar que algunes empreses obrissin amb uns recursos molt menors dels que realment caldria per "oferir un servei de qualitat". En alguns casos, fins i tot, l'empresa assegurava per escrit que comptaria amb un seguit de requisits però després, a la pràctica, no els complia.

En vista d'aquests fets, des de l'ORLA es proposa que es regulin els serveis de prevenció a través d’un reglament específic, tal com fan els països veïns, per fer-lo més exigent en determinats aspectes.

Des de l'ORLA destaquen que tot SPA ha de subministrar als seus clients una avaluació de riscos en matèria d'instal·lacions, de maquinària i de condicions de cada lloc de treball (per determinar, per exemple, si aquest té la suficient llum o si les cadires estan en bon estat, entre d'altes aspectes).

Tot i això, des de l'observatori apunten que, a la pràctica, no s’elabora correctament l'informe de riscos obligatori i fan arribar a l'empresari un manual genèric –en ocasions de fins a 500 pàgines- on no es resol la qüestió concreta de la seva empresa sinó que s'hi aborden totes les casuístiques possibles de risc.

Fonts de l'ORLA remarquen que, sovint, l'empresari no es pot llegir totes aquestes recomanacions genèriques i acaba signant sense haver-se informat realment. El problema, afegeixen, és que un cop signat, l'empresari passa a assumir tota la responsabilitat en cas d'accident. De fet, si Inspecció de Treball detecta irregularitats i l'empresari admet que no ha fet cas del que li deia el seu SPA, la sanció pot arribar a ser el doble de quantiosa, aplicant el criteri a l’alça.

Un altre dels aspectes que ha de subministrar un SPA és la formació, i des de l'ORLA han observat que, molts cops, aquesta és, o bé inexistent, o bé de pur tràmit i poc específiques per a cada lloc de treball. Finalment, el tercer element que cal tenir en compte és el de la vigilància de la salut.

Tota empresa ha d'oferir revisions mèdiques als treballadors i, generalment, aquestes revisions es fan a través d’un SPA. Tot i això, des de l'ORLA destaquen que al país només hi ha cinc metges per a vuit SPA. Això, denuncien des de l'ORLA, fa que, a la pràctica, l'atenció mèdica que acaben rebent els treballadors en molts casos no sigui l'adequada.

Tots aquests fets, asseguren des de l'Observatori, fan que al final, l'empresari "tingui la impressió que paga pels serveis d'un SPA perquè li obliga la llei, però que realment no té cap utilitat". Tot plegat, insisteixen, "sense ser conscient que l'últim responsable en cas d'accident o d'inspecció laboral és ell mateix".

Des de l'ORLA admeten que davant els problemes apareguts els darrers temps degut a aquestes pràctiques, el Govern ha emès dos advertiments verbals on "apuja el llistó" i inclou uns requisits més estrictes en matèria d'avaluació de riscos i de formació, tot i que no ha actuat en el tercer bloc, el de vigilància de la salut.

Aquest fet és "positiu", asseguren, però constaten la importància que durant aquesta nova legislatura el Govern aprovi reglaments per tal d'incloure-hi aquests requisits més estrictes. L'objectiu final, destaquen, és "fer un salt qualitatiu en el servei que s'ofereix", per tal que l'empresari hi vegi una utilitat i, lògicament, per tal de millorar la seguretat laboral dels treballadors.