Publicitat
Publicitat

Fitch confirma la qualificació d'Andorra en BBB i perspectiva positiva

L'agència destaca la millora de la situació de les finances públiques i la disminució del deute públic

L’agència de qualificació Fitch Ratings ha fet pública la qualificació d’Andorra que confirma en BBB amb perspectiva positiva, tal com ja va fixar al mes de febrer, quan va emetre la darrera avaluació sobre el país. Aquesta és la cinquena avaluació que duu a terme Fitch del deute sobirà del Principat, i en el seu anàlisi l’agència destaca la millora de la situació de les finances públiques i la disminució del deute públic, així com els esforços per homologar la regulació interna als estàndards europeus i internacionals.

El Govern, a través d’un comunicat emès aquest dissabte, valora positivament la perspectiva positiva, i entén que “situa Andorra en una bona posició per poder assolir un millor ràting en les properes avaluacions, ja que Fitch no preveu esdeveniments que puguin ocasionar una baixada de la qualificació”. Pel que fa a l’evolució de l’economia, des de l'agència preveuen que el creixement del PIB d'aquest any sigui de l'1,6%, i encara superior el 2018 i el 2019, arribant fins a l'1,8% i el 2,0%.

L’agència de qualificació internacional ha tingut en compte, en la seva avaluació, la capacitat que ha tingut l’economia andorrana i el seu sistema financer de recuperar-se després de la crisi de BPA. A més, valora positivament els avenços per alinear la regulació financera a les pràctiques internacionals. En aquest sentit, cita els avenços en matèria de lluita contra el blanqueig de capitals i la introducció de disposicions reguladores per a les empreses d’assegurances i reassegurances.

Pel que fa a les finances públiques, l’agència valora positivament que el 2016 es tanqués amb superàvit, així com els tancaments positius dels comptes dels comuns i el fons de reserva de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Tot i els avenços, Fitch continua veient com un risc l’important pes del sector financer (del qual recorda que la seva viabilitat mitjana està en BBB) en l’economia del país, i assenyala com a mancança el fet de no disposar d’un prestador d’última instància i la deficiència en la disponibilitat de les dades econòmiques.

Per tal de poder assolir una millora del ràting en futures avaluacions, Fitch assenyala factors que hi podrien incidir, com una millora en les perspectives de creixement a mitjà termini, la continuïtat del descens del deute públic respecte al PIB, i la millora en la disponibilitat i freqüència de dades econòmiques.