Pugen un 6,1% les matriculacions

Els únics vehicles que han augmentat durant el mes de desembre són els turismes (10,6%)

Les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre han estat 380, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del 6,1% respecte al mes de desembre de l'any anterior. Aquest mes tan sols han tingut una variació positiva els turismes amb un 10,6% i les motocicletes i ciclomotors s'han mantingut estables. Per altra banda, els grups que han tingut variacions negatives són els camions i les camionetes amb un 10,3% menys i la categoria altres vehicles que també ha tingut una davallada d'un 11,8%.

Pel que fa a les matriculacions de l'any 2019 han estat un total de 4.519, fet que equival a una variació percentual negativa de l'1,9% respecte al 2018, any en què es van matricular 4.608 vehicles. Durant aquests darrers dotze mesos han tingut variacions positives els camions i les camionetes amb un 4,8% i les motocicletes i ciclomotors amb un 4,4%. Per contra, els turismes presenten una variació negativa del 4,5%, segons les xifres facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística.

Quant a les dades mensuals ajustades, aquelles un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i dels períodes de l'any, es constata que les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre presenten una variació mensual negativa del 0,3%.

Si s'analitza les matriculacions segons el tipus d'energia, els de gasolina i els de gasoil són els únics que han tingut variacions positives del 10,6% i del 2,3% respectivament.