Els assalariats superen els 40.000 durant el darrer mes

Actualment hi ha 433 persones en recerca de feina

El nombre total d’assalariats del mes de març del 2018 és de 40.757 persones, amb una variació del +3,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, en què n’hi va haver 39.370. La mitjana d’assalariats durant els darrers dotze mesos és de 38.082, amb una variació positiva del 3,3% respecte a les dades del mateix període anterior.

El mes de març del 2018 presenta un augment remarcable del nombre d’assalariats, comparat amb el mateix mes de l’any 2017, en els sectors: activitats immobiliàries i serveis empresarials (11,9%), transports i comunicacions (6,1%), i altres activitats socials i serveis personals (5,9%). En canvi, els únics sectors amb una variació negativa del nombre d’assalariats són els d’agricultura, ramaderia, caça i silvicultura amb un 4,3%, indústries manufactureres amb un 1,8% i llars que ocupen personal domèstic amb un 0,4%, en comparació amb el mes de març de l'any passat.

La massa salarial total del mes de març del 2018 és de 91,21 milions d’euros. La variació és positiva, amb un 0,8%, respecte al mateix mes de l’any anterior. El salari mitjà total declarat a la CASS, per al mes de març del 2018, s’ha situat en els 2.237,99 euros, amb una variació negativa del 2,7% respecte al salari mitjà del mes de març del 2017, que va ser de 2.298,94 euros.

Ocupació

El nombre global de demandants en recerca a final del mes de maig és de 433 persones, amb una variació negativa respecte al mes anterior del 3,3% (448 persones), i un 7,9% inferior al mateix mes de l’any anterior (470 persones). Les dades han estat facilitades aquest dijous pel departament d'Estadística. El nombre de demandants en millora a final del mateix mes de maig és de 231 (247 el mes anterior), amb una variació mensual negativa del 6,5% i una variació positiva del 35,1% respecte al maig de l'any 2017 (171 persones).

També es produeix un augment en el nombre total de llocs de treball oferts a final de mes, que és de 1.023 (867 el mes anterior), amb una variació mensual del 18,0% i una variació del negativa del 5,7% respecte al maig de l'any 2017 (1.085 ofertes de treball). Per contra, hi ha una important disminució en el número de persones beneficiàries de la prestació econòmica per desocupació involuntària decretada pel Govern, que són 16, cosa que representa una disminució del 56,8% respecte a les dades de maig de l'any 2017 (37 persones). Seguint amb les dades del maig, cal fer esment al fet que s'han efectuat 35 contractacions mitjançant el Servei d'Ocupació, 2 via el PFCI (Programa de foment de la contractació indefinida de treballadors desocupats) i el PFOF (Programa per al foment de l'ocupació i la contractació), 26 mitjançant el Programa Treball Temporal, el Programa Treball Temporal, 1 via el Focus i 1 contractació a través del Programa empresa inclusiva.

Així mateix, aquest mes de maig 26 persones segueixen treballant pel programa de Govern, 8 pel programa de treball temporal de les parapúbliques i dels comuns, 10 persones continuen treballant pels programes de foment i cap al Programa de zones allunyades.