Publicitat
Publicitat

Els contribuents espanyols van declarar 966 MEUR en comptes a Andorra el 2013

També tenen 455 milions d'euros per assegurances i rendes temporals o vitalícies, per exemple. Tot i això el gruix dels béns es troben a Suïssa i Luxemburg

Suïssa i Luxemburg han concentrat un terç dels imports declarats pels contribuents espanyols en béns i drets a l’estranger el 2013, ja que dels 90.976 milions d’euros declarats aquest exercici, a Suïssa s’hi van registrar 19.867 milions i a Luxemburg, 9.979 milions. A Andorra els espanyols han declarat tenir comptes bancaris per valor de 966 milions d’euros o 455 milions d’euros per assegurances i rendes temporals o vitalícies, per exemple.

Segons xifres de l’Agència Tributària espanyola, per tipus de béns i drets, en el cas dels comptes bancaris i sobre un total de 15.037 milions, més de 10.500 es corresponen a cinc països. Així, es van declarar 4.834 milions a Suïssa; 1.747 a Bèlgica; 1.677 al Regne Unit; 1.292 milions a Alemanya i els citats 966 milions d’euros a Andorra.

Més de la meitat de béns declarats per immobles dels espanyols a l’exterior es va concentrar a França, mentre que el 70% dels 17.235 milions d’euros declarats en fons d’inversió són a Luxemburg i Suïssa.

Els contribuents han declarat per primera vegada en el model 720 de béns i drets situats en l’estranger més de 126.500 milions d’euros. Hisenda ha confirmat que continua amb l’anàlisi dels més de 7.000 contribuents prèviament seleccionats per ser inspeccionats per no haver presentat el model 720 quan havien de fer-ho o per haver fet la declaració de manera incorrecta.