Economia 30/06/2022

Dèficit públic de 201,69 milions d’euros el quart trimestre del 2021

L'execució conjunta del pressupost d'ingressos de les administracions públiques es va enfilar fins als 1.636,05 milions

ANA
2 min
La façana de l'edifici administratiu del Govern.

Andorra la VellaEl dèficit públic se situava en 201,69 milions d'euros al tancament del quart trimestre del 2021. Així es desprèn de la nota publicada aquest dijous pel departament d'Estadística, en la qual s'informa que la xifra representa una disminució del 27% respecte al mateix període de l'any anterior. En referència a l'execució d'ingressos i despeses, el resultat de caixa, sense tenir en compte els actius i passius financers, va comportar un dèficit de 71,89 milions d'euros, el que suposa una reducció d'un 41,5% en comparació al quart trimestre estricte del 2020. L'informe d'Estadística també mostra que l'execució conjunta del pressupost d'ingressos de les administracions públiques (Govern, comuns i CASS) es va enfilar fins als 1.636,05 milions d'euros, un 9,9% superior a l'import executat el mateix període de l'exercici passat. Quant a les despeses, aquestes es van situar als 1.617,8 milions, una xifra que representa un increment del 10,7% en comparació als últims tres mesos del 2020.

En aquesta línia i només tenint en compte el quart trimestre estricte, l'execució conjunta del pressupost de despeses dels subsectors institucionals del sector públic va ser de 623,45 milions d'euros, una disminució del 9,3% respecte al quart trimestre de l'any anterior. L'execució dels ingressos ha estat de 421,76 milions d'euros, amb un increment del 2,5%. El departament també notifica que, sense tenir en compte les transferències internes que fa el Govern a favor dels comuns i de la CASS i les despeses de la parapública cap al Fons de Reserva de Jubilació, i sense tenir en compte els actius i passius financers d'ingressos i despeses, l'execució de despeses es va situar en els 261,94 milions d'euros per al quart trimestre estricte del 2021, el que representa una disminució del 10,7% respecte al quart trimestre estricte de l'any anterior. Finalment, en relació amb els ingressos, amb les mateixes consideracions, la liquidació d'ingressos ha estat de 197,18 milions, una xifra que suposa un augment del 10,7%.

stats