Economia 13/06/2024

Descens gradual del 3,5% del PIB de cara al 2029

El departament d'Estadística ha fet públic aquest dijous una anàlisi detallada de les previsions macroeconòmiques d'Andorra per al període 2024-2029

ANA
2 min
Gràfic del PIB 2024-2029.

Andorra la VellaEl departament d'Estadística del Govern ha fet públic aquest dijous una anàlisi detallada de les previsions macroeconòmiques d'Andorra per al període 2024-2029, basant-se en modelitzacions estadístiques i sèries històriques. Les principals variables analitzades inclouen el producte interior brut (PIB), el valor afegit brut (VAB), la massa salarial, el nombre d'assalariats, el comerç internacional de béns i l'índex de preus de consum (IPC).

Així doncs, les previsions del PIB d'Andorra per als pròxims anys es fonamenten en la relació amb les economies de l'entorn (França, Espanya i la Unió Europea). Segons les taules presentades, les previsions del PIB andorrà en termes nominals mostren un creixement constant amb una variació interanual del 4,5% el 2024 i 2025, disminuint gradualment fins al 3,5% el 2029. En termes reals, el creixement varia des de l'1,9% el 2024 fins a l'1,7% el 2029.

El document també inclou el VAB, un component crucial del PIB pel costat de l'oferta, que mostra una tendència de creixement similar al PIB. Les previsions indiquen un augment nominal del 4,4% el 2024, reduint-se al 3,4% el 2029. En termes reals, el creixement es manté entre l'1,7% i l'1,6% durant el mateix període.

En relació amb la massa salarial, el component principal de l'estimació del PIB pel costat de la renda, preveu un creixement del 4,7% el 2024 i 2025, que es redueix progressivament fins al 3,9% el 2029. Pel que fa al nombre d'assalariats, s'espera una variació més fluctuant, amb un augment significatiu del 7,4% el 2024, seguit de variacions menors els anys posteriors fins a arribar al 2,7% el 2029.

Les previsions per al comerç internacional de béns, tant importacions com exportacions, es basen en les sèries temporals mensuals disponibles, mostrant un creixement constant des de l'1,8% el 2024 fins al 2,4% el 2029. Les exportacions, en canvi, tenen una previsió de creixement més alta, començant amb un 8,9% el 2024 i ajustant-se a un 6,6% el 2029.

L'IPC, utilitzat per mesurar la inflació, parteix de les previsions dels índexs de preus de consum de les economies de l'entorn. En aquest sentit, els pronòstics mostren una inflació moderada, amb un IPC de desembre del 2,3% el 2024, mantenint-se al voltant del 2% en els anys següents. La mitjana anual de l'IPC també reflecteix aquesta tendència amb una previsió del 3,2% el 2024 i una reducció gradual fins a l'1,8% el 2029.

stats