Economia 25/05/2023

Nova davallada del consum d'energia elèctrica durant el mes d'abril

En l'acumulat dels primers quatre mesos de l'any el consum ha estat de 151.166 MWh

ANA
3 min
La seu central de FEDA. Arxiu/ANA

Andorra la VellaEl consum d'energia elèctrica ha experimentat una davallada al mes d'abril xifrada en un 11,4% respecte del mes d'abril de l'any passat i s'ha situat en 41.500 MWh, segons les dades del departament d'Estadística fetes públiques aquest dijous. Quant a la importació d'energia, les dades d'abril, amb 29.635 MWh, mostren un decrement del 5,3% respecte al mateix mes del 2022. De la mateixa manera, l'energia produïda a Andorra presenta una variació interanual negativa d'un 23,5%.

Si es tenen en compte les dades de l'acumulat dels primers quatre mesos de l'any tenim que el consum ha estat de 151.166 MWh, el que suposa un decrement del 4,2% respecte al mateix període de l'any anterior. D'aquest consum, 121.585 MWh han estat importats, un 6,5% menys respecte al mateix període anterior, mentre que 29.592 MWh han estat produïts al país, un 6,6% més.

Respecte a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, tenim que el consum ha estat de 557.600,6 MWh, el que suposa un decrement de l'1,6% respecte al mateix període anterior. D'aquest consum, 454.061,2 MWh han estat importats, reflectint una variació interanual negativa del 2,2%, mentre que 103.572,0 MWh han estat produïts al país, un 0,9% més respecte al mateix període anterior.

Pel que fa al consum d'energia al país, expressat en tones equivalents de petroli (TEP), durant el mes d'abril ha estat de 13.792,9, el que representa una variació percentual negativa del 10,5% respecte al mes d'abril de l'any anterior. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives. Entre aquests destaquen fuel domèstic, que cau un 16,6%, electricitat, que davalla l'11,4% esmentat; propà amb un 9,8% menys; gasoil locomoció amb un 9% menys i gasolina, que cau un 4,5%.

Entre els mesos de gener a abril hi ha hagut un consum d'energia en TEP de 52.319,3, és a dir, un 7,3% menys respecte al mateix període de l'any 2022. Gasolina és l'únic grup que presenta una variació positiva significativa amb un 1,4% respecte al mateix període del 2022. Presenten variacions negatives significatives gasoil de locomoció i fuel domèstic, ambdós amb un 10,2% menys; propà amb un 4,9% menys i electricitat amb un 4,2% menys.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum d'energia ha estat de 189.573,2 TEP, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mateix període anterior del 8,2%. Tots els grups amb dades representatives presenten variacions negatives. Entre aquests destaquen propà amb un 16,1% menys; fuel domèstic, que cau un 14,5%; gasoil locomoció amb un 9,8% menys; gasolina amb un 4,2% menys i electricitat, que cau un 1,6%.

El consum d'energia elèctrica dels clients de FEDA durant el mes d'abril ha estat de 26.500,2 MWh, el que suposa una variació percentual negativa del 14,2% respecte al mes d'abril de l'any anterior. Segons l'activitat econòmica, l'únic sector que presenta una variació positiva destacada és construcció i annexos amb un 68,6%. Amb variacions negatives destaquen enllumenat públic amb un 34,2% menys; estacions d'esquí, amb un 29,5% menys, i serveis financers amb un 20,9% menys, respecte a l'abril de l'any passat.

De gener a abril hi ha hagut un consum d'energia elèctrica de 96.953,7 MWh, el que suposa una variació del 6% menys respecte al mateix període de l'any passat. Destaca especialment l'únic increment de consum d'energia a construcció i annexos amb un 75,5% en comparació al mateix període de l'any 2022. D'altra banda, destaquen les variacions negatives respecte als quatre primers mesos de l'any passat d'enllumenat públic, que cau un 31,8%; administracions, amb un 12,6% menys i serveis financers, amb un 12,1% menys.

Pel que fa a les dades acumulades al llarg dels darrers dotze mesos, el consum ha estat de 362.111,7 MWh, el que equival a una variació percentual negativa del 2,5% respecte al mateix període anterior. Per activitats econòmiques, construcció i annexos i indústries presenten les variacions positives més significatives amb un 15,5% i un 8,5% respectivament. D'altra banda, tenen variacions negatives destacables enllumenat públic, amb un 18,8% menys; administracions, que cau un 7,2% i serveis financers, que ho fa un 6,8%.

stats