cartera de serveis

Els psicòlegs esperen tenir la proposta sobre la cartera de serveis a mitjans d'abril

El col·legi ha previst una formació per al col·lectiu sobre abús infantil

Els deures: definir els psicòlegs i els serveis inclosos a la CASS

CASS, SAAS, Col·legi de Psicòlegs i Salut celebren una primera reunió per avançar posicionaments