Centre d'Estudis Històrics i Polítics

Concedides les primeres beques Pere Canturri i Manuel Mas

El Centre d’Estudis Històrics i Polítics les ha atorgat a dos estudiants de les universitats de Lleida i Pompeu Fabra, que elaboraran treballs sobre Andorra