UN TAST DE CATALÀ

"No n'hi ha confirmació oficial"

Avui valorarem la correcció d'aquestes tres frases: "N'hi ha moltes persones", "No n'hi ha confirmació oficial", "N'hi ha traducció catalana".

La primera frase és òbviament incorrecta. És una falta típica de castellanoparlants que, observant que hay és sovint n'hi ha , ho fan equivalent sempre. Amb els quantitatius, en representa el tot del qual es pren una part i, per tant, només apareix quan el tot no hi és. Moltes s'agafa del tot persones i per això diem "N'hi ha moltes" però "Hi ha moltes persones".

La tercera frase sembla correcta però a alguns també els sona bé "Hi ha traducció catalana". Albert Jané, en un article del 1982, assegura que això últim és un castellanisme. Si jo hagués de dir per què diria que només pot haver-hi traducció catalana d'alguna cosa i, per tant, aquesta cosa ha de ser a la frase en forma plena o de pronom.

I la segona sona malament a la majoria de catalans a qui la plantejo, tot i que és evident que confirmació també exigeix confirmar alguna cosa. Sembla, però, que en aquest cas la paraula és prou plena semànticament perquè el complement no s'hagi de pronominalitzar.

Com a explicació reconec que és molt pobra. És més honrat dir que prefereixo "N'hi ha traducció al català" i "No hi ha confirmació oficial" perquè a mi i als parlants a qui pregunto (en aquest cas, tots del dialecte central) els sonen més bé que "Hi ha traducció al català" i "No n'hi ha confirmació oficial". Si algú pot anar més enllà, li estaré molt agraït.