Publicitat
Publicitat

BON DIA

No miris, que entra una embarassada

Una companya del diari baixa cada dia a Barcelona amb la combinació Rodalies-Metro. Està embarassada de sis mesos, i li he preguntat si li cedeixen el seient quan la veuen entrar al vagó. Resposta: “No, gairebé mai. En cap dels dos trens”. Que podria fer un vídeo amb totes les tècniques de dissimular que fa servir el personal, la més comuna de les quals és que a tothom li agafen unes ganes fenomenals de mirar el mòbil i no hi desincrusten els ulls ni per comprovar si han arribat a la parada. Que ni veuen l’adhesiu al vidre que avisa que el seient està reservat. Potser la urbanitat ja no es transmet generacionalment. O potser ens hem tornat individualistes de drets, però no de deures. I la vida depèn més de la responsabilitat individual que d’una llei ben escrita.