Els ingressos municipals

No hi ha dubte que els ajuntaments necessiten ja una nova llei de finançament municipal que posi una mica de racionalitat al sistema. Fer servir l'IBI, com ha fet el govern de Rajoy, per augmentar els ingressos és només un pedaç que no soluciona el problema. I més si, com temen els alcaldes, és una mesura preventiva per a la rebaixa futura. Els ingressos municipals ja han disminuït molt per les retallades i també pel col·lapse de la construcció i la desaparició dels diners de les llicències d'obres. L'IBI és el principal mitjà de recaptació dels municipis, però la seva aplicació és molt dispar al territori, la qual cosa provoca greuges comparatius. Molts ajuntaments no han actualitzat el cadastre com a trampa per rebre més diners de l'Estat, però això a la llarga perjudica els ciutadans.