Les orelles al llop

La crisi ha vingut per quedar-se i cal replantejar-se moltes coses. És la lectura genèrica que es pot fer de l'enquesta que presentem i que demostra clarament que la gent ja veu les orelles al llop de l'atur de ben a prop. Aquesta realitat fa que, d'una banda, hi hagi predisposició a renunciar a drets conquerits (les baixades de jornada i sou s'han convertit en la fórmula per salvar llocs de feina en moltes empreses) i de l'altra també comença a fer forat la necessitat d'acceptar sacrificis com el copagament o les pujades d'impostos. El factor clau és, no ho oblidem, la por de caure pel tobogan de la misèria, però tot plegat ha de servir per ser més conscients del cost d'un estat del benestar que cada vegada té enemics més poderosos.