Publicitat
Publicitat

'Elogi de la moderació'

L'historiador, assagista i novel·lista francès d'origen búlgar Tzvetan Todorov, un referent del pensament d'esquerres actual, va pronunciar el 2012 al CCCB la conferència Elogi de la moderació, contra el populisme, el messianisme i el neoliberalisme. Era un clam a favor de la democràcia. Rescato el text i n'extrec algunes cites. Les seves opinions ens poden il·luminar en el debat català actual.

"La democràcia, en sentit etimològic, és abans que res un règim en què el poder pertany al poble". "La construcció del paradís a la terra no forma part del programa de les democràcies. [...] Però les democràcies refusen les actituds fatalistes de resignació. [...] Tota democràcia implica la idea que és possible una millora de l'ordre social". "El que els grecs antics anomenaven hybris , o desmesura, era considerat com el pitjor defecte de l'acció humana. [...] El seu contrari es reputava com la virtut política per excel·lència: la moderació". "El primer adversari de la democràcia és la simplificació que redueix el plural a l'únic i així obre la porta a la desmesura". "Avui, al món occidental, una de les principals amenaces que pesen sobre la democràcia no prové de l'expansió desmesurada de la col·lectivitat; més aviat resideix en un reforçament sense precedents de certs individus".

Todorov ens diu, doncs, que la democràcia més virtuosa s'exerceix amb moderació i que aquesta moderació mai pot voler dir tenir por que el poble opini. Cal suposar que això també inclou el poble català.