PROJECT SYNDICATE

La plutocràcia als Estats Units

Avui dia a les empreses hipercontaminants ja no els cal influir per mitjà de grups de pressió

Els desvaris del president Donald Trump contra els programes socials i la legislació mediambiental són en part producte de la seva ignorància i del seu narcisisme. Però també representen una altra cosa: la corrupció del sistema polític nord-americà.

La política nord-americana s’ha convertit en un joc els veritables protagonistes i beneficiaris del qual són els grans interessos empresarials: per als rics, hi ha baixades d’impostos i una desregulació dels contaminants i, per a tots els altres, guerres i canvi climàtic. Trump no és sinó un símptoma, per bé que sorprenent i perillós, d’un mal molt més profund de la política.

Les polítiques de Trump encarnen prioritats que tenen un ampli suport entre els diputats republicans: abaixar els impostos als rics a costa de programes per als pobres i la classe treballadora, incrementar la despesa militar a costa de la diplomàcia i permetre la destrucció del medi ambient en nom de la “desregulació”. Tanmateix, la majoria de nord-americans estan a favor que els rics paguin impostos, d’ampliar la cobertura sanitària, de posar fi a les guerres dels Estats Units i de combatre el canvi climàtic. Per tant, Trump i els seus còmplices estan actuant en sentit contrari a l’opinió pública, no pas representant-la.

I si ho fan, és per un motiu: diners. Les polítiques de Trump estan al servei dels interessos empresarials que financen les campanyes electorals i, en la pràctica, controlen el govern dels Estats Units. Avui dia a les empreses hipercontaminants ja no els cal influir per mitjà de grups de pressió: Trump els ha donat les claus del departament d’Estat, l’Agència de Protecció del Medi Ambient i el departament d’Energia.

Una gran part dels diners de les empreses es pot rastrejar; la resta circula de manera anònima, en forma de donacions opaques a entitats no subjectes al control públic que tenen permès finançar els partits. La principal font d’aquestes donacions són els germans David i Charles Koch, que tenen un patrimoni conjunt d’uns 100.000 milions de dòlars i que durant decennis han gastat generosament per tal de, bàsicament, comprar el sistema polític dels Estats Units.

En matèria de política tributària i canvi climàtic, el Partit Republicà està gairebé del tot en mans dels germans Koch i els seus amigots de la indústria del petroli, que tenen un objectiu immoral d’allò més senzill: rebaixar la fiscalitat empresarial i desregular el sector del petroli i el gas, tant li fa les conseqüències que se’n derivin per al planeta. La seva maldat és esgarrifosa, però ben real. I Trump n’és el factòtum.

Ara toca a la resta del món assumir la tasca de dir no a la cobdícia temerària de les empreses dels Estats Units i toca als mateixos nord-americans recuperar les seves institucions democràtiques eliminant les donacions opaques i la malvolença empresarial que emparen. Els nord-americans –i el món– es mereixen alguna cosa millor.

Copyright Project Syndicate

Traducció: Ignasi Vancells Mora