Publicitat
Publicitat

DIETARIVV

17/6: El cas Zapata no va de llibertat d’expressió

Seria un debat sobre els límits de la llibertat d’expressió -i jo crec que és un debat possible- si estiguéssim parlant de multar un ciutadà per haver fet unes piulades antisemites i incitadores a l’odi. Però no estem parlant d’això. Hi ha cas Zapata perquè és regidor, i estem discutint si ha de continuar sent regidor. Per tant, és un debat sobre política. Dir que el Madrid és l’equip de la teva ànima, posem per cas, està perfectament emparat per la llibertat d’expressió. Però si ho diu un membre de la junta del Barça, probablement els seus companys li demanaran que deixi la junta. Ser ateu és perfectament legítim, però si surt un bisbe proclamant-se ateu probablement l’Església li demanarà que deixi el bisbat. Els clubs, les Esglésies i les organitzacions polítiques tenen uns principis i quan algú que els representa diu coses contràries a aquests principis, els conviden a dir-les des de fora, no des de dins. Si un regidor que representa una llista -la que sigui- fa actuacions antisemites i continua sent regidor, és que l’organització a la qual pertany -la que sigui- assumeix aquestes actuacions o les considera anecdòtiques, insignificants, una cosa menor i secundària. No sé francament què és pitjor.