19/11/2020

Dret dels infants al lleure, també en temps de pandèmia

2 min

Com saben bé les lectores i lectors del diari ARA –gràcies a aquests magnífics números especials en què els nens i les nenes es converteixen en els protagonistes–, el divendres 20 de novembre celebrem el Dia Internacional dels Drets dels Infants.

Enguany aquesta diada coincideix amb el 31è aniversari de l’aprovació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant per part de les Nacions Unides. Un aniversari molt significatiu per als esplais, caus i entitats d’educació en el lleure, ja que aquesta data coincideix, a la vegada, amb l’article 31 de la Convenció, que es refereix al dret al joc i al lleure.

És una pena que a Catalunya aquesta coincidència es doni en uns moments en què, com a conseqüència de l’estat d’alarma pel covid-19 i les mesures restrictives que se’n deriven, el dret dels infants al lleure ha quedat molt afectat. Efectivament, el 30 d’octubre van quedar anul·lats la majoria de serveis i activitats que conformen el lleure educatiu, com les extraescolars o els centres d’esplai, i de retruc altres activitats també s’han vist afectades com, per exemple, les colònies escolars o en família.

Per sort, tot just dijous la Generalitat va anunciar un pla de desescalada que sembla que permetrà –si els indicadors segueixen millorant– la progressiva tornada a la presencialitat de les activitats de lleure educatiu.

Però al marge dels alts i baixos de les mesures que es van anunciant, avui 20 de novembre volem recordar que el lleure educatiu és un Dret de l’Infant en majúscules. Forma part integral del sistema educatiu, esdevé un element fonamental en el desenvolupament dels infants i joves i és un element compensador de les desigualtats, especialment en un moment en què la pandèmia està engrandint l’escletxa educativa i social.

A través del lleure i el joc els infants inventen, reinventen i amplien la seva interpretació del món. Es potencien les relacions entre iguals i amb els altres i s'exerciten tot tipus competències: comunicatives (expressió, lideratge), socials (cooperació, aprendre a guanyar i a perdre, esforç), cognitives (pensament creatiu, entendre les regles), motrius (habilitats físiques, hàbits saludables), aprendre a aprendre (autoconeixement, treball en grup), etc.

Amb la campanya de colònies i casals d’aquest estiu, el lleure educatiu va ser el primer a fer front amb èxit al repte organitzatiu, sanitari i educatiu en el context de la pandèmia de covid-19 i va demostrar una gran capacitat d’organització que va vetllar per la seguretat dels infants amb protocols de prevenció i mesures higiènico-sanitàries.

Per tot això, demanem que es respecti el dret al lleure educatiu mantenint totes les mesures de seguretat i els protocols que ja s'aplicaven i que s'han demostrat eficaços. I més encara tenint en compte que la majoria de les activitats es desenvolupen en l’entorn més proper dels infants i no comporten un augment de la mobilitat.

Volem ajudar en el control de la pandèmia i volem fer-ho al costat dels infants i de les famílies més vulnerables, perquè des de l'educació emocional i en valors que aporta el lleure educatiu, fem possible l'adquisició d’hàbits saludables, que són més necessaris que mai per combatre el covid-19.

stats