Fins a 208 places cobertes pel SAAS en tres anys

Les persones seleccionades han estat majoritàriament de nacionalitat andorrana i espanyola

Entre l’1 de gener del 2016 i el 15 de novembre d’aquest any el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària ha publicat un total de 130 edictes per cobrir 268 places, de les quals finalment se n’han cobert 208, segons les dades que consten publicades aquest dimarts al Butlletí del Consell General arran d’un seguit de preguntes formulades per la consellera del PS, Rosa Gili. Cal destacar que la gran majoria d’aquestes persones seleccionades finalment han estat de nacionalitat andorrana o espanyola i amb uns percentatges molt elevats de residència al país en el moment de passar l’edicte.

Així, segons aquestes dades, el 2016 es van seleccionar 69 persones, el 37,68% de les quals eren andorranes i un 49,28% eren espanyoles. Pel que fa a la residència en el primer dels casos el 97,1% vivia al país i en el cas dels espanyols, ho feia només un 2,90%. Aquell any també es van seleccionar un 7,25% de persones portugueses; un 2,90% de franceses i un altre 2,90% d’altres nacionalitats, en cap dels casos residents al país. Pel que fa al 2017, hi va haver 72 persones seleccionades, un 48,61% de les quals andorranes i un 44,44% espanyoles. Pel que fa a la residència d’aquestes persones, cal destacar que un 87,5% dels andorrans i un 12,5% dels espanyols vivien al Principat quan van passar l’edicte. Aquell any no es va seleccionar cap persona de nacionalitat portuguesa, mentre que el percentatge de persones franceses seleccionades va ser un 1,39% i d’altres nacionalitats, un 5,56%. En cap dels casos eren residents. A l’últim, l’any 2018 hi ha hagut fins al 15 de novembre 67 seleccionats, un 50,75% dels quals andorrans (el 92,54% residents) i un 40,30% espanyols (un 5,97% residents). De nacionalitat portuguesa han estat seleccionades un 4,48% (cap de les quals vivia a Andorra), un 1,49% de nacionalitat francesa, de les quals totes residents i un 2,99% de persones d’altres nacionalitats, cap de les quals vivia al país.

L’any que més candidats s’han presentat en els diferents edictes convocats ha estat aquest 2018, en què 490 persones han postulat a un dels 50 edictes que s’han convocat. L’any 2017 hi va haver 258 candidats presentats en 53 concursos. A l’últim, el 2016 es van presentar 249 persones a 27 edictes.

Quant als motius pels quals les persones no residents i no andorranes seleccionades ho han estat, cal destacar que en la majoria dels casos ha estat perquè no s’havien presentat nacionals a l’edicte. Cal destacar que en la motivació de les preguntes, Gili posava en relleu que malgrat en els concursos es fixi com a requisit el fet de tenir ‘nacionalitat preferentment andorrana’ “les persones finalment seleccionades han estat, en algun cas, professionals que no residien al país”. I remarquen que a més els han arribat “informacions sobre irregularitats en els procediments de selecció”, la qual cosa podria provocar que els concursos acabin sent fruit de reclamacions judicials. En aquest sentit, també es demanava quantes reclamacions sobre aquests edictes havia rebut el SAAS en els darrers dos anys. Una es va presentar el mes d’octubre d’aquest any i ha estat un recurs al consell directiu del SAAS contra la resolució del concurs per a la cobertura de la plaça de cap de l’àrea de Finances. I una segona ha estat una demanda d’informació per part del raonador del ciutadà per una queixa interposada per una persona que havia optat a una plaça d’infermer/a i que ja ha estat resposta a la institució.