Societat 01/12/2022

117 residents van avortar a Catalunya el 2021

El perfil és el d'una dona d'entre 25 i 29 anys, soltera i amb estudis i feina

ARA Andorra
2 min
Manifestació proavortament.

Andorra la VellaUn total de 117 dones residents al país es van desplaçar al llarg del 2021 a hospitals públics de Catalunya per interrompre de manera voluntària el seu embaràs davant la impossibilitat de fer-ho al Principat. Així es desprèn de les dades facilitades pel departament de Sanitat de la Generalitat, les quals reflecteixen que hi ha una certa estabilització en relació amb les dones que avorten al territori veí del sud, ja que durant el 2020 s'hi van desplaçar 116. Cal recordar que el 2019 Catalunya va registrar 146 interrupcions voluntàries de l'embaràs, 124 el 2018 i 107 el 2017.

Entrant al detall sobre les dades, la majoria de ciutadanes que van haver d'acudir a un centre català per interrompre l'embaràs tenien entre 25 i 29 anys, 32 (27,4%), seguides de les d'entre 20 i 24, amb 26 intervencions (el 22,2%). Tot seguit es troben les dones d'entre 35 i 39 anys, amb el 17,9%%, les d'entre 30 i 34, que van dur a terme divuit pràctiques d'interrupció de l'embaràs. Una de les xifres a tenir en compte és la de les dones menors de vint anys que van avortar, catorze, les quals representen un 12% del total.

En relació amb l'estat civil, les dades mostren que les dones solteres conformen el gruix més important de les interrupcions, suposant més del 69% de les pràctiques (81). Tot seguit es troben les casades, 21, les separades, set, i les divorciades, cinc. Tenint en compte la situació laboral, un 79,5% (93), tenien feina, tretze es trobaven en situació d'atur i vuit estudiaven. Finalment, quant al nivell d'estudis, el gruix més elevat de dones residents que van avortar a Catalunya disposaven del títol de Batxillerat o un grau de Formació Professional, 47, el 28% l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent i 31 tenien estudis universitaris. Una dada a tenir en compte és que un 4% de les dones que van interrompre de manera voluntària l'embaràs només tenien el títol d'educació primària o equivalent i una persona no disposava d'estudis.

stats