Astrié diu que es farà "molta pedagogia" de la norma de convivència ciutadana

El conseller del comú d'Andorra la Vella anuncia sancions a partir de l'any vinent

El conseller de Medi Ambient i Innovació del comú d’Andorra la Vella, David Astrié, destaca que davant la nova ordinació reguladora de la convivència ciutadana, medi ambient i higiene de la parròquia, que ha estat publicada aquest dimecres passat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, el que es farà serà “molta pedagogia” per incidir en les novetats que suposa aquesta norma des d'ara i fins a finals d'any i que per tant, les sancions no es començaran a aplicar de forma efectiva fins al 2019, ja que en aquest primer període de vigència es vol que els ciutadans coneguin quines són les noves obligacions. Ha anunciat, a més, que es faran campanyes de control específiques, com les que fa la policia, per vetllar pel compliment d’aquestes normes que, ha remarcat, tenen com a finalitat “garantir la convivència” entre la ciutadania.

Astrié ha volgut incidir, més enllà de l’obligatorietat de ruixar els pixums dels gossos amb aigua, en d’altres novetats que inclou la norma i que considera que han passat més desapercebudes. D’aquesta manera, assenyala que s’obligarà els propietaris de parcel·les a tenir-les en bones condicions. Així, hauran de fer neteges d’arbustos o d’herbes i fins i tot desratitzacions i desinfeccions si fossin necessàries. A més a més, hauran de tenir aquestes parcel·les netes de brutícia que s’hi pugui acumular. El conseller recorda que en terreny privat el comú no pot actuar i que cal que les parcel·les estiguin en condicions. També es crea un registre dels horts en què haurà de constar qui és el propietari i qui l’hortolà que l’explota així com les instal·lacions (com casetes) que hi pugui haver a la parcel·la. D’altra banda, ha destacat que es fa èmfasi en el fet que Andorra la Vella està dissenyant carrils bici segregats perquè hi puguin transitar bicicletes i altres vehicles com patinets motoritzats. I és que també s’especifica que aquest tipus de vehicles no podran circular per les voreres i que en cas que no hi hagi carrils específics per a ells ho hauran de fer per la calçada. Astrié recorda que algunes de les obligacions per a les bicicletes ja existien i que ara s’han inclòs vehicles com els patinets, que no existien quan es va redactar l’anterior normativa. Els patins i monopatins tampoc no podran fer acrobàcies aprofitant el mobiliari urbà, tal com marca la norma. A més, s’han ampliat les zones del medi rural on no es pot accedir amb vehicles motoritzats als accessos al rec del Solà i de l’Obac.

Astrié ha recordat que seran els agents de circulació els encarregats d’aplicar les sancions que es deriven d’aquesta normativa però també ha incidit en el fet que hi hauran campanyes específiques i que el que no es farà és “perseguir a tothom”. En aquest sentit, incideix que el que es pretén és que els ciutadans siguin conscients de les seves obligacions perquè hi hagi una bona convivència. Ha comentat, però, que si es troba algú en flagrant infracció evidentment se’l sancionarà. 

El conseller de Medi Ambient recorda que “moltes coses ja estaven recollides a la normativa antiga” i per tant, incideix que tret de les novetats esmentades hi ha “pocs canvis”. De fet, fa èmfasi en el fet que ja hi havia conductes que es podien sancionar, tot i que no s’havia optat per fer-ho, la qual cosa, recorda, ha provocat alguns problemes, com per exemple amb la higiene als carrers.