Capturats 150 isards dels 181 autoritzats

La Setmana de caça es clou amb dos expedients sancionadors per transportar una peça sense l'anella corresponent

La Setmana de caça de l’isard s’ha tancat aquest diumenge amb un total de 150 captures de les 181 que s’havien autoritzat. Això suposa que s’han acabat caçant el 82,8% dels exemplars permesos, una xifra molt similar a les dades registrades l’any passat quan es van abatre el 80,3% dels isards. Vistes les xifres, el Cos de Banders les atribueix a la bona feina de col·laboració entre el cos i els caçadors i al fet que aquests últims cada vegada són més selectius en el moment d’escollir la peça que han d’abatre. 

Durant la setmana de la caça, que es va iniciar el 13 de setembre, s'ha comptat amb la participació d’un total de 576 caçadors agrupats en un total de 50 colles. La jornada setmanal finalment s’ha tancat amb un total de dos expedients sancionadors per infraccions molt greus per incompliment de la Llei de la caça, el que representa una reducció de dues menys respecte a les constatades l’any passat

En ambdós casos la infracció ha estat per transportar una peça de caça de manera prohibida, és a dir, sense la corresponent anella de captura. La negligència constatada, que es troba en fase d’instrucció, comporta una multa de 2.000 euros, la suspensió de la llicència i la inhabilitació per obtenir-la durant tres anys

D’altra banda, s’han recollit 118 mostres de melsa dels isards capturats. Totes aquestes mostres permeten al departament de Medi Ambient continuar coneixent l’estat sanitari de la cabana d’isards al Principat. 

En aquest sentit, des del Cos de Banders s’agraeix la participació dels caçadors tant en la recollida de mostres biològiques dels animals com en el recompte general. Es recorda que el termini fixat pel retorn de les anelles per part dels caçadors finalitza el 9 d’octubre d'aquest any.