Societat 02/05/2021

Hivern gairebé a mig gas

Les quotes de la temporada ocupades no arriben al 40%: s'han concedit 606 permisos a personal comunitari i 675 per a extracomunitari

ARA Andorra
2 min
El Servei d'Immigració

Andorra la VellaEl 18 d'abril del 2021 el consum global de les quotes de la temporada d'hivern ha estat del 39,7%, amb 1.281 autoritzacions acordades, i les places de personal extracomunitari s'han utilitzat al 44,2%. La quota inicial acordada per decret és de 3.224 en global, dels quals es reserven un mínim de 230 autoritzacions que pertanyen a comunitaris fronterers i un màxim de 1.528 per als extracomunitaris. Segons publica el departament d'Estadística, la dinàmica de les contractacions el 18 d'abril se situa, en comparació amb la mateixa data de l'any anterior, en un -79,9% del consum de les quotes d'extracomunitaris (amb 2.683 permisos menys) i en un -63,3% del consum de les quotes per a comunitaris (amb 1.044 permisos menys). La contractació de personal per a les quotes de temporada 2020-2021 és inferior a la de la temporada anterior a la mateixa data (3.727 treballadors menys, un -74,4%).

Concretament, s'han concedit 606 permisos de treball temporal per a personal comunitari i 675 per a extracomunitari. Les quotes que s'han utilitzat menys són la d'agències i la de comerç al detall, de les quals, el 18 d'abril del 2021, s'han acordat 2 i 19 autoritzacions, respectivament.

La quota de les autoritzacions inicials per als extracomunitaris presenta un decrement del -43,7%, així com la dels comunitaris, amb un -10,3%. Els sectors d'agències, lloguer d'esquí i hoteleria d'extracomunitaris també es redueixen en un -66,7%, -52,2% i el -48,4%, respectivament, en comparació a la darrera temporada.

Pel que fa al retorn de temporers, en la darrera temporada hi ha hagut un lleuger augment en els temporers que han retornat al país. El grup que presenta un major nivell de retorn és el de 'Lloguer d'esquí', seguit de 'Pistes', amb un 96,2% en els treballadors comunitaris fronterers, un 93,5% en els comunitaris i un 99,0% en els extracomunitaris. Pel que fa a la resta de grups, 'Sector hoteler' presenta una taxa de retorn en els treballadors comunitaris del 72,6% i del 92,1% en els extracomunitaris. Des d'Estadística manifesten que l'elevada variació és deguda a una mostra baixa.

Permisos de residència i treball

Els permisos de residència i treball, a 31 de desembre del 2020, representen 35.068 de les autoritzacions en vigor, amb una variació respecte del mateix dia de l'any anterior del -0,9%. D'aquestes, 8.202 persones tenien un permís de residència simple amb un augment 0,4% respecte de l'any anterior. En aquests permisos, també s'hi inclouen les autoritzacions temporals d'hivern.

D'altra banda, es comptabilitzaven un total de 1.655 permisos de treball fronterer en vigor, el que suposa un augment del 0,3%. A la mateixa data, es registraven 146 autoritzacions de treball temporal per a empreses estrangeres en vigor, amb una caiguda 27,8%.

stats