El metro entra en el projecte de connexió per tren amb França

Aviat se signarà un conveni entre el Govern i la Cambra de Comerç mitjançant el qual aquesta entitat es convertirà en l'interlocutor oficial d'Andorra en el projecte 

En els propers dies se signarà un conveni entre el Govern i la Cambra de Comerç mitjançant el qual aquesta entitat es convertirà en l'interlocutor oficial d'Andorra en el projecte de connexió per tren amb França pel Pas de la Casa. Segons l'emissora de ràdio France Blue Roussillon es farà un túnel que permetrà unir Porta i la població andorrana en onze minuts en una distància de 7 quilòmetres amb un desnivell de 580 metres.

L'arribada seria com la d'un metro tradicional, al subsol del Pas de la Casa. Si el projecte tira endavant, caldria construir a Porta una duana i una nova estació a prop de la via que enllaça Paris-Austerlitz amb La Tor de Carol per Tolosa de Llenguadoc.

També caldria construir un viaducte de 200 metres per anar de l'estació a l'inici del túnel. En la informació de France Blue Roussillon, el govern andorrà dona ple suport al projecte així com les autoritats de Porta i la Cambra de Comerç de Perpinyà. El cost estaria al voltant dels 150 milions d'euros.

Comunicat de la Cambra

La Cambra diu en un comunicat que "s’està analitzant la viabilitat de totes les possibilitats existents però no hi ha cap projecte de tren subterrani aprovat. La millora de les comunicacions entre els diferents territoris és una preocupació que comparteixen les cambres transfrontereres i és un tema recurrent en les reunions entre cambres. En aquest marc de cooperació es debaten i s’exploren tots els projectes i alternatives".