Societat 26/09/2021

Les properes reformes al territori són a la Fontaneda, la corba dels Amorriadors, el port d’Envalira i l’escola de Canillo

ARA Andorra
3 min
Retirada dels pals telefònics a Fontaneda

AndorraEl Govern ha aprovat aquesta setmana l'adjudicació de diversos treballs al territori: el primer suposa l'estabilització d'un tram de la CS-140 a Fontaneda a l'empresa TP Comesa. El ministre de Territori i Habitatge, Víctor Filloy, ha informat que l'actuació servirà per estabilitzar de manera definitiva la zona situada al punt quilomètric 5,6 després de les obres realitzades per habilitar un pas alternatiu l'any passat a causa d'un deteriorament sobtat de la carretera. Els treballs consisteixen en la restitució de dos carrils de circulació de quatre metres d'amplada i a diferent nivell arran de la problemàtica del moviment geològic present a la zona.

Els volums d'excavació en sòls que es preveu són de 455 metres cúbics (m3), mentre que en roca es preveu de 1818 m3 i la longitud total d'actuacions és d'uns 180 metres. També es preveuen obres al subsol a base de micropilots i ancoratges, amb l'objectiu de poder mantenir estable la part alta del cercle de trencament present a la zona. Els treballs tenen un termini d'execució de 28 setmanes i l'import total de l'adjudicació ascendeix als 1.292.746,02 euros, dels quals 250.000 aniran a càrrec de l'exercici 2021 i la resta, del pressupost 2022.

En la mateixa línia, el consell de ministres també ha aprovat licitar el corresponent control de qualitat, preparat per l'agrupació d'enginyeries Guillem Valdés-Enginyeria Clau. El termini és el mateix que el de l'obra, 28 setmanes, i les proves de control dels ancoratges s'allarga un any després de la seva instal·lació. El pla contempla les partides habituals de controls d'elements com morters, formigons, bulons, ancoratges i mesures de control mediambiental com ara sonometries.

El concurs públic és de caràcter nacional, amb procediment obert i modalitat ordinària. Les ofertes es poden presentar fins al 27 d'octubre. Les empreses interessades es poden descarregar el plec de bases als webs www.tramits.ad i www.e-tramits.ad o recollir-lo al Servei de Tràmits.

Restauració de la cuneta a la corba dels Amorriadors

L'executiu ha aprovat l'adjudicació dels treballs de restauració de la cuneta que va des del quilòmetre 8,2 de la CG-4 fins a la cruïlla de la carretera de la Caubella, situada en la corba coneguda com dels Amorriadors. L'adjudicació ha recaigut en l'empresa Simco per un import total de 73.837,65 euros. Les obres tenen un termini d'execució de sis setmanes.

La restauració té com a objectiu reparar 345 metres d'una zona que actualment es troba en molt mal estat, amb una gran quantitat de fissures i discontinuïtats que han fet perdre part de la funcionalitat de la cuneta. D'aquesta manera, els treballs es duran a terme amb formigó amb additius específics per fer front a l'erosió de l'aigua i de sal de fundents, la qual es troba molt present en carreteres d'alta muntanya, amb un ample fixo d'un metre i amb una caiguda màxima de 20 centímetres.

L'actuació consisteix, entre altres, a enderrocar la cuneta existent, formar drenatges, construir noves seccions de la cuneta, reparar trams concrets i recol·locar els senyals verticals.

Substitució de tubs de drenatge al port d'Envalira

El consell de ministres també ha aprovat aquest dimecres l'assignació de les obres per restituir el drenatge transversal al quilòmetre 24,2 de la CG-2, a l'altura del port d'Envalira a l'empresa Simco. L'objectiu dels treballs és substituir el tub de drenatge actual col·locant-hi un nou conducte de 1.000 mil·límetres de diàmetre de PVC seguint el mateix traçat de l'obra ja existent.

Per aquest motiu, es realitzarà una rasa de 3,3 metres de profunditat on s'asseurà el nou tub amb un pendent del 3%. L'actuació consisteix, entre altres, a demolir el paviment actual, col·locar el tub de PVC, formigonar-lo, restituir la plataforma i tornar a pavimentar la rasa. Els treballs tenen un termini d'execució de cinc setmanes i l'import total de l'adjudicació és de 96.210,03 euros. Els treballs. L'actuació es durà a terme en dues fases per tal de mantenir sempre un carril de circulació en funcionament.

Reposició del paviment del pati de l’escola de Canillo

Per últim, a proposta del ministre Filloy, el consell de ministres ha aprovat l'adjudicació dels treballs de reposició del paviment del pati de l'escola de Canillo a causa del seu mal estat i degradació. L'execució de l'actuació ha recaigut en l'empresa Coansa per un import de 60.829,44 euros.

Les obres consistiran a retirar l'actual paviment de cautxú i substituir-lo per un de nou de pedra granítica, molt més resistent a les inclemències meteorològiques. La voluntat és que les obres, que tenen un termini de quatre setmanes, comencin pròximament i s'adeqüin els horaris de treball a les franges en què no hi hagi alumnes.

stats